Mobilt slokkeutstyr

Standardiseringsarbeidet knyttet til moblit slokkeutstyr foregår på europeisk plan. Komiteen CEN/TC 70 Mobilt slokkeutstyr med undergrupper har ansvaret for utviklingen av mange standarder. Komiteen har fransk sekretariat.

CEN/TC 70 Mobilt slokkeutstyr har ansvaret for standardisering innenfor

 • klassifisering av branner og brannslokkingsutstyr som er bærbare og mobile brannslokkere
 • aerosolt (spraybasert) slokkeutstyr
 • branntepper

Komiteen har følgende arbeidsgrupper:

 • CEN/TC 70/WG 1 Laboratories
 • CEN/TC 70/WG 2 Mobile extinguishers
 • CEN/TC 70/WG 3 Fire blanket
 • CEN/TC 70/WG 5 Revision of EN 3 (also dealing with EN 2)
 • CEN/TC 70/WG 6 Portable aerosol dispensers
 • CEN/TC 70/WG 7 Maintenance of extinguishers

Norsk speilkomité
Den norske speilkomiteen SN/K 012  behandler og kommenterer dokumenter som mottas fra CEN/TC 70 om emnet.

Noen aktuelle standarder knyttet til mobilt slokkeutstyr
CEN/TC 70 har publisert standarder for:

 • klassifisering av branner (EN 2)
 • håndslokkere (serien EN 3, i flere deler), med en CEN-rapport for tolkning av EN 3 (CR 13 934)
 • mobile apparater (serie EN 1866)
 • for branntepper (EN 1869)

Mer informasjon om den europeiske standardiseringskomiteen
CEN/TC 70 Manuel means of firefighting equipment

Kontaktperson

Ulla Gjerdrum
Prosjektleder
67 83 86 23 / umg@standard.no

Alexandra Klimek
Markedssjef
akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

salg@standard.no
67 83 87 00

Sist oppdatert: 2017-09-07