NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner

Eurokode 3 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i stål. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1993 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Norges Varemesse på LillestrømEurokode 3 gir krav til stålkonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1993 har følgende hoveddeler (totalt 20 deler):

 • 1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 2: Stålbruer
 • 3: Tårn, master og skorsteiner
 • 4: Siloer, tanker og røranlegg
 • 5: Peler (spunt)
 • 6: Kranbaner

NS-EN 1993 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner – Tekniske krav for stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • Andre aktuelle standarder

Andre standarder
NS-EN 1090-2 er en felles europeisk standard for utførelse av stålkonstruksjoner.

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for stålkonstruksjoner.

Modell over eurokoder for stål

Sist oppdatert: 2019-01-21

Eurokode 3

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 600,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 757,00 (eks. mva)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 433,00 (eks. mva)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 6 150,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 7

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 025,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 8

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 400,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 757,00 (eks. mva)

Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2005-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 10225:2009

Standard

NOK 757,00 (eks. mva)

Sveisbare konstruksjonsstål for faste konstruksjoner til havs - Tekniske leveringsbetingelser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang