bygning eksteriør
Foto: ScanStockPhoto

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk dreier seg om prosjektering av konstruksjoner, utførelse av konstruksjoner, og materialer og produkter til bruk i konstruksjoner. Det er et betydelig antall standarder på konstruksjonsområdet. Vi er i en fase hvor de nasjonale standardene etter hvert har blitt faset ut og erstattet av felleseuropeiske standarder.

Fra byggingen av operaen (foto: Veidekke)

For prosjekteringsområdet har vi fra perioden 2008 til 2010 fått nye felleseuropeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner; Eurokoder. På en del avgrensede områder har de nasjonale tilleggsbestemmelser, og de norske tilleggsbestemmelsene skal benyttes i Norge. Tilsvarende nasjonale tilleggsbestemmelser finnes også i de andre europeiske landene.

I Norge har vi i de siste årene fått egne standarder for utførelse av betong, stålkonstruksjoner og tre, henholdsvis NS-EN 13670 + NA, NS-EN 1090 og NS 3516. Betong- og stålstandardene er felleseuropeiske standarder, mens en nasjonal standard for tre er utarbeidet i påvente av en felleseuropeisk standard. I tillegg finnes felles europeiske standarder for utførelse av ulike typer geotekniske arbeider.

Konstruksjonsmaterialene dekkes av et stort antall standarder. Disse er i all hovedsak felleseuropeiske standarder.

Europeiske standardiseringskomiteer

De viktigste europeiske standardiseringskomiteene på konstruksjonsområdet er:

  • CEN/TC 250 for alle Eurokodene
  • CEN/TC 104 for betong, materialer og utførelse
  • CEN/TC 135 for utførelse av stålkonstruksjoner

Det meste av arbeidet som foregår i disse komiteene i dag er forberedelser til framtidig oppdatering og revisjon av standardene. Dette for både å holde dem faglig ajour, inkludere nye materialer og metoder, og forbedre dem som hjelpemiddel for brukerne.

Eurokodene kan du lese mer om på en egen fagside.

Kontaktpersoner

Roald Sægrov
Prosjektleder
489 52 738 / ros@standard.no

Dag Burgos
Prosjektleder
464 20 655 / dbu@standard.no

Vivian Meløysund
Prosjektleder
975 93 891 / vme@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Utførelse av betongkonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 3: Tekniske krav til aluminiumkonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 650,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 2

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 795,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 3

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 9 465,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang