Kontruksjonstegning
foto: iStock

Beskrivelsessystem bygg og anlegg - NS 3420

NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter. Den brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen og ved restaurering og rehabilitering av bygg og anlegg. Standarden inneholder krav til materialer og utførelse. Kravene kan brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider. Dette fordi det er bransjens aktører som selv har utarbeidet kravene, og disse gjenspeiler derfor normale krav til utførelse av slike arbeider i Norge.

Standarden kan være et navigasjonsverktøy for å finne fram til europeiske material- og utførelses­standarder. Delen NS 3420-0 lastes ned gratis, som gir en generell orientering om hvordan hele NS 3420 er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer. Hva som er nytt eller endret i 2019, kan du se i egen nyhet på denne siden (kommer).

Det er 40 år siden standarden ble utgitt første gang, og den er utgitt i mange versjoner opp gjennom årene. Dette kan du lese mer om under utvikling og historikk. NS 3420 leveres både i papirformat og som database. En oversikt over alle delene i NS 3420 kan du finne under NS 3420 - en standard, mange deler.

Postgrunnlag
NS 3420 er forutsatt brukt som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Til grunn for systemet ligger kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Nedenfor er det vist eksempler på et postgrunnlag slik det ligger i NS 3420 og eksempel på hvordan dette blir ferdigutfylt i en prosjektbeskrivelse.

Postgrunnlag før utfylling:

QB2.1--x-
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal [m2]

Fasthet/sortering: {Matrise QB:1}
Type bindingsverk: {Matrise Q:1}
Dimensjon: {Matrise QB:2}
Spikerslag: {Matrise Q:2}

Lokalisering: (NS 3420-1, 5, y5)
Feste bunnsvill:
Vegghøyde:
Underlag:

Andre krav: (Q, y3.2; QB2.1, y3.2)     Ja     Nei 

Ferdig utfylt post i en prosjektbeskrivelse:

QB2.111181
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal                                                      m2           12

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm

Lokalisering: Se tegning nr. A2-200
Feste bunnsvill: Spikerplugger c/c-avstand 1000 mm
Vegghøyde:
2700 mm
Underlag: Skummet polyetylenstrimmel på betongdekke

Andre krav: Nei 

Bak hvert eneste postgrunnlag ligger krav til delproduktet eller ytelsen gruppert under standardiserte bestemmelser og spesifikasjoner. Dette betyr at for å vite hva grunnlaget for prisen er, må du ha mulighet for å slå opp i de bakenforliggende krav.

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving, kontroll
x) Mengderegler
y) Spesifikasjon

Under punkt y) Spesifikasjon foreligger regler, informasjon og veiledning knyttet til utfylling av postgrunnlaget som er ment i hovedsak for den som skal utarbeide beskrivelse.

Referansestandarder
Mange av kravene til materialer og utførelse er gitt gjennom henvisning til andre standarder. Henvisninger er understreket i teksten, og refererer til en standard som finnes under punkt 2 Normative referanser i den fagstandard postgrunnlaget befinner seg i. Se egen oversikt over referansestandarder som er benyttet i NS 3420.

Kodestruktur og redigering
Kravene i NS 3420 gjøres gjeldende via et alfanummerisk kodesystem. Standardens krav er ordnet hierarkisk. Dette innebærer at felles krav plasseres på et overordnet nivå, mens detaljkravene legges på lavere nivåer. Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende. Disse vil ofte være angitt gjennom henvisninger til europeiske material- og utførelses­standarder.

NS 3420 er delt opp i fagdeler betegnet med en eller to bokstaver, se  egen oversikt under NS 3420 - en standard, mange deler. Det er forsøkt å samle arbeider som normalt utføres av en fagkategori, for eksempel grunnarbeider, betongarbeider, malerarbeider, og el- og teleinstallasjoner. Felles overordnede bestemmelser og informasjon er samlet i delene nummerert fra 0 til 2. Her finnes fellesbestemmelser (del 1), Innhold, innhold og stikkordliste (del 2) og del (0), som gir deg en orientering om kodesystemet i NS 3420.

Tilgjengelighet og anskaffelse av NS 3420
NS 3420 leveres både på papir, pdf og ebok. Databaseutgaven selges som årsabonnenent via programvareleverandører.Det er mulig å kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. For full oversikt over alternativene for å skaffe seg NS 3420 kan du bruke søkefeltet på toppen av denne siden eller se søk på NS 3420. Abonementsordninger er tilgjengelig for å sikre seg at man er oppdatert på siste utgave.

Kontaktpersoner

Merete Fadler
Prosjektleder
mfa@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformajon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 21 900,00 (eks. mva)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 11 750,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Grunn- og terrengarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - Tømrer

Standardsamling

NOK 8 400,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Tømrerarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - Elektro

Standardsamling

NOK 10 200,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 innenfor Elektro. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - VVS

Standardsamling

NOK 10 200,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 innenfor VVS. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 17 575,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Bygg og Anlegg. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 16 000,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for komplett

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 7 050,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for VVS

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 8 375,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for grunn og terreng

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 13 250,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for bygg og anlegg

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 6 100,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for tømrer

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 7 050,00 (eks. mva)

NS 3420 nettbasert abonnement for elektro

SpråkNorskUtgave: 2022 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

Startpakke for byggmestre

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 425,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder følgende standarder: NS 3450, NS 3456, NS 3700, NS 3940, NS 8406, NS 8430, NS 11001-2

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-27)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang