Eksempler på NS 3420-poster

I menyen til venstre kan du se eksempler på bruk av koder i NS 3420. Posteksemplene er vist helt uavhengig av hvilket produkt som er valgt.

Det finnes i dag mange produktleverandører som har utarbeidet produktbeskrivelser basert på NS 3420. Disse eksemplene vil du finne på de enkelte produktleverandørenes websider. Eksemplene her viser utfylte poster i en beskrivelser med bruk av NS 3420-postgrunnlag, helt uavhengig av prosjektets art og omfang.

Når en detaljert prisforespørsel skal utarbeides, anbefaler vi at det benyttes egnet programvare sammen med databaseutgave av NS 3420. Dette bidrar til en digital og effektivisert tilbudsevalueringsprosess, ved at innholdet enkelt kan eksporteres og importeres via NS 3459-format mellom programvare fra leverandører av beskrivelser og kalulasjonsprogrammer. Se liste over programvareleverandører.

Se mer om digital prisforespørsel og standarden NS 3459, som definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning.

Sist oppdatert: 2017-03-10