NS 3420 Databaseutgave - 2018

2018-databaseutgaven inneholder fagrevisjon av delene 0, 2, CD, CH og CU. Innhold i rettelses- og endringsblader er innarbeidet i databasen.

2018-databaseutgaven inkluderer alle gyldige deler av NS 3420 per 1. februar 2018.

Den årlige utgivelsen av NS 3420-database er en komplett NS 3420-standard og betegnes med årstall etter standardens nummer, NS 3420:2018. Enkeltdelene kommer ikke ut årlig. De er betegnet med det årstallet de ble gitt ut, selv om de er en del av et senere års utgave av hele NS 3420.

NS 3420-0 Orientering, tabell 1 viser inndeling og gyldige deler i årsutgaven av NS 3420. Det er denne tabellen som entydig definerer alle gjeldende deler av NS 3420 ved å vise til en årsutgave av NS 3420 (for eksempel NS 3420:2018).

Databasen som ligger til grunn for dataprogrammene knyttet til NS 3420, nummereres med standardens nummer etterfulgt av utgivelsesåret og et versjonsnummer, for eksempel NS 3420:201801.

Er du bruker av NS 3420-databasen kan du ta kontakt med din programvareleverandør som vil gi deg tilgang til siste gyldige versjon. Databasen kan kun benyttes via programvare. Se oversikt over programvare og leverandører, som kan levere NS 3420-databasen.

NS 3420 Databaseutgave 2017 (feb.)
2017-utgaven innholdt ny fagdel BM - Ventilasjonstekniske systemer  og revisjon av delen Z -Drift og vedlikehold.

Rettelsesblad utgitt for delen A og V.

NS 3420 Databaseutgave 2016 (feb.)
2016-utgaven innholdt fagrevisjon av delene U - Rørinstallasjoner og ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder.

Rettelsesblad utgitt for delen A og endringsblad for R, Y og Z.

NS 3420 Databaseutgave 2015 (sept.)
2015-utgaven innholdt fagrevisjon av delen T - Maler- og beleggarbeider.

Rettelsesblad utgitt for delene A og C.

NS 3420 Databaseutgave 2014 (sept.)
2014-utgaven innholdt fagrevisjon av delene 1 - Fellesbestemmelser, BE - Bygningselementer, Q - Tømrerarbeider, D - Drift og vedlikehold.

Rettelsesblad utgitt for delene A og C.

NS 3420 Databaseutgave 2013
2013-utgaven innholdt fagrevisjon av delene R - Montasje- og innredningsarbeider, T - Maler- og beleggarbeider, og ny del BW - Seksjoner av byggverk.

NS 3420 Databaseutgave 2013-02
Følgende feil er rettet opp i versjon 2013-02: Alle figurer i NS 3420-K er nå plassert inn riktig slik at det vil stemme med innholdet i heftet NS 3420–K:2011. Kode BE3.612x- viste til feil matrise (feil også i papirutgaven). Noen postgrunnlag i BE med bruk av matriser med henvisning til andre eksisterende postgrunnlag i NS 3420 var ikke fullstendig. I matrise RH2:3 Klassifisering – brannmotstand er det nå lagt inn to blanke tegn for å bedre leseforståelsen. EI230-Sa   til EI2  30-Sa  (som skrives slik i papirutgaven: EI230-Sa)

Sist oppdatert: 2018-02-12