Konkurransegrunnlag - NS 3450

NS 3450 standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om entrepriser om utførelse innenfor bygg, anlegg og installasjoner. Dette inkluderer også rehabilitering.

Ved utarbeidelse av prisforespørsler anbefales det at du redigerer og strukturerer innholdet i konkurransegrunnlaget  og kontraktsgrunnlaget  basert på standarden NS 3450:2014. Denne utgaven fra 2014 inngår også i samlingen juridiske standarder for bygg og anlegg.

Standarden er tilpasset redigeringsmønstre som aktører i næringen bruker i dag, ved å dele konkurransegrunnlaget i del I - Konkurransebeskrivelsen og del II - Konkurransengrunnlaget.

Når oppdragsgiver ønsker tilbud på bygge- anleggsarbeid, skal konkurransegrunnlaget iht. NS 3450 inneholde en teknisk beskrivelse. En teknisk beskrivelse utarbeides som detajbeskrivelse eller funksjonsbeskrivelse. Det skal bidra til at komkurransegrunnlaget fremstår klart og entydig og gi alle opplysninger om anskaffelsen som er nødvendige for at tilbyderne skal kunne levere et tilbud.

Den tekniske beskrivelsen anbefales å deles inn i et standardisert oppsett etter fag/leveranse, med underinndeling iht. bygningsdelstabellen. Spesifikasjoner sortert  mellom innledende tekst og prisbærende poster. Poster utarbeides med krav og bestemmelser basert på NS 3420.

For deg som skal utarbeide beskrivelser, anbefales bruk av veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420.

NS 3450 inngår også i samlingen juridiske standarder for bygg og anlegg.

Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, NS 3451, NS 3459 og  NS 3420 kan du kontakte Merete Fadler i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-02-07

NS 3450:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430 samt tilhørende blanketter. Standardsamling - P745.

SpråkNorskUtgave: 9 (2014-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang