Bygningsdelstabell – NS 3451

Standarden NS 3451 er en standard innenfor klassifikasjonsystemer for BAE-sektoren i Norge. Inndeling iht. Den fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg.

Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Den kan også benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema og i det utførte bygget.

Standarden benyttes ofte i forbindelse med NS 3420, NS 3450, NS 3459 og BIM. NS 3451 benyttes i svært stort omfang i bygg og anleggsnæringen uten egentlig å vite om det.

NS 3451 inngår som standard innenfor klassifikasjonsystemer for BAE-sekstoren i Norge. Et samlet klassifikasjonssystem hvor det er planlagt bestå av følgene deler:

  • NS 3457-1 Metoder og prinsipper for organisering av informasjon
  • NS 3457-2 Byggverkskomplekser
  • NS 3457-3 Bygningstyper (2013)
  • NS 3457-4 Romfunksjoner (2015)
  • NS 3457-5 Anleggstyper og anleggsdeler
  • NS 3457-6 Sonetyper
  • NS 3457-7 Systemtyper
  • NS 3457-8 Komponenttyper

Nytt tillegg i 2019

I desember 2019 kom en ny utgave av NS 3451. Endringen fra 2009-utgaven er et nytt tillegg (A) med revidert tabell-struktur. Det er ikke gjort endringer i det tekniske innholdet.

En revisjon av bygningsdelstabellen er planlagt å starte i 2020. Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, eller vil du delta i revisjonsarbeidet, kan du kontakte Merete Fadler i Standard Norge.

Engelsk utgave

Bygningsdelstabellen er oversatt og kom i engelsk utgave i 2019. 

Sist oppdatert: 2020-01-07

NOK 969,00 (eks. mva)

Bygningsdelstabell

SpråkNorskUtgave: 4 (2019-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Bygningsdelstabell

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3457-3:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av byggverk — Del 3: Bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3457-4:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang