Digital prisforespørsel - NS 3459

Standarden NS 3459 er en omforent og leverandøruavhengig standard for overføring av data mellom forskjellige programmer for beskrivelse og kalkulasjon, og tilbud basert på poster beskrevet etter NS 3420-systemet.

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning. Standarden ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens prosesskoder. Det betyr at du som beskriver kan lage en digital beskrivelse og sende ut prisforespørsel elektronisk til aktuelle leverandører. Dermed unngår du papirutskrifter og postgang.

Overføring av teknisk beskrivelse basert på «NS 3459-format» bidrar dermed til å effektivisere tilbudsevalueringens prosessen. Alle poster er skrivebeskyttet med unntak av felt for enhetspris. Tilbyder benytter programvare som importerer postene fra beskrivelsen og kan deretter legge inn enhetsprisene. Fil med enhetspriser returneres fra entreprenør (tilbyder) og importeres så inn til tilhørende poster i prosjektbeskrivelsen. Deretter kan man enkelt og greit få en sammenstilling over pristilbudene fra flere entreprenører.

Det anbefales å benytte gjeldende versjon av standarden (NS 3459:2012). I 2012 kom følgende endringer siden tidligere utgave: 

  • Med innføringen av detaljspesifiserte elmenter i NS 3420 er også NS 3459 omarbeidet vesentlig. I NS 3420-BE ser vi postgrunnlag som har underliggende delposter. Disse blir automatisk hentet inn basert på hvilke matrisevalg som gjøres for BE-koden.
  • Innføring av GUIDer skal sørge for unik post- og prosjektidentifikasjon. Tidligere kunne det bli duplikater av poster hvis man i mottakende system (f. eks. kalkylesystem) setter sammen flere forespørsler til et samlet prosjekt.
  • Det maksimale antall desimaler for mengder er 6 og for pris og sum 2. Det er unntak for prosjektdata, der det ikke er begrensninger. 
  • Det er gitt klare føringer for hvordan systemer som benytter koder og tekster fra NS 3420 skal presentere postgrunnlaget, inklusive formatering av tekst o.a. For å kunne støtte dette i overføring på NS 3459-format må alle enkeltdelene av postgrunnlaget som NS 3420-kode, NS 3420-tekst, stikkord, matrisevalg osv. ha sin egen datatype for å skille disse fra hverandre og tilby ulik tekstformatering på de enkelte delene. Dette er mer utførlig beskrevet i tillegg A i NS 3420-1.
  • Det er lagt til attributt «opsjon» innenfor elementet prisinfo som angir om posten er en opsjonspost eller ikke. Opsjonsposter summeres ikke, dvs. at de ikke inkluderes i anbuds- eller tilbudssummen.
  • Prisbærende poster med mengde 0 tillates ikke lenger i prisforespørsler.
  • Oppdatering av tidligere oversendte prisforespørsler skal betraktes som en komplett utsendelse tilknyttet den gitte prosjektidentifikator. En fil kan ikke anses som et «tillegg» til tidligere oversendt fil. Dette innebærer at poster som ikke finnes i filen, er utgått.

Validering av prosjektfil basert på NS 3459 
XML-skjema for NS 3459 er tilgjengelig for nedlasting:

Har du spørsmål knyttet til standardens innhold og bruk av NS 3459 kan det gjøres ved henvendelse til den programvareleverandøren du planlegger å benytte eller benytter. Alternativt kan du ta kontakt med Merete Fadler i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2019-03-15

NS 3459:2012

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang