Gulvrenhold vasking rengjøring rens
Foto: iStockphoto

Renhold

Flere standarder er utviklet for å fastsette og gjennomføre et regelmessig renhold. Målet er at mennesker kan oppholde seg i lokalene uten at det medfører fare for helseskader.

Standardene som er utviklet omhandler tekniske spesifikasjoner til renholdet og bestemmelser som bør med i en kontrakt som inngås om renhold.

Standarder for renhold
Standard Norge har utgitt følgende standarder for renhold:

 • NS-INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
 • NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
 • NS 8431:2015 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
 • Veiledning til NS-INSTA 800
NS-INSTA 800 og 810
NS-INSTA 800 er en revisjon av en standard som angir et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. De viktigste endringene i den nye utgaven gjelder følgende forhold:
 • Veiledning om hvordan du kan gjennomføre inspeksjoner
 • Veiledning om hvordan du inspiserer rengjøringskvalitet i rom med arealer over 100 m2 som ikke kan deles opp i mindre naturlige enheter
 • En ny og mer fleksibel statistisk metode for å gjennomføre inspeksjoner
 • Forbedrede registreringsskjemaer

NS-INSTA 810 er en ny standard som skal bidra til å forenkle arbeidet med å anskaffe renholdstjenester. Standarden inneholder derfor spesifiserte krav og anbefalinger for anskaffelser av renholdstjenester og tjenester som er relatert til disse.

Standarden angir krav og anbefalinger om følgende forhold:

 • Prosedyrer og krav for innlevering av tilbudet
 • System for tilbudsevaluering med fokus på ”høyeste verdi”
 • Omfang av leveransen
 • Krav overfor oppdragstaker
 • Tekniske krav
 • Kontraktsmessige forhold

NS-INSTA 800 og 810 er opprinnelig utarbeidet av en felles nordisk prosjektgruppe som har hatt representanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. De norske deltakerne i prosjektgruppen har vært fra SINTEF Byggforsk, NHO Service, Forsvarsbygg, LO/Fagforbundet, Teknologisk Institutt og Standard Norge.

Standardkontrakt for renholdstjenester
NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører. Komiteen SN/K 054 Renhold står bak denne standarden.

Veiledningen for bruk av NS-INSTA 800
Vieledningen ”Rent eller ikke rent?” er en veiledning for bruk av NS-INSTA 800, og veiledningen kom i ny utgave i 2012. Denne veiledningen gir råd og anbefalinger om hvordan standarden kan brukes i forbindelse med utføring av renhold, utarbeidelse av tilbud, bestilling og planlegging av renhold. Veiledningen gir også en omtale av NS-INSTA 810 og NS 8431.

Veiledningen er ment å være et hjelpemiddel som skal gjøre det lettere for alle som leverer, utfører eller bruker renholdstjenester, til å ta i bruk og forstå NS-INSTA 800. Veiledningen vil være viktig for leverandører av renholdstjenester, renholdere, rådgivere innenfor renhold, i tillegg til forvaltere og brukere av bygninger både i offentlig og privat sektor.

Sammen med NS-INSTA 800, NS-INSTA 810 og NS 8431 gir veiledningen et godt grunnlag for anskaffelse av renholdstjenester, og inngåelse og oppfølging av renholdsavtaler.

Kontaktpersoner

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
67 83 86 26 / hth@standard.no

Christian Holthe
fung. markedsdir.
67 83 86 31 / cho@standard.no

Kjøpsinfomasjon

67 83 87 00 
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 990,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8431:2005

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2005-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter