Hva mener interessentene?

Bak NS 3600 står en bredt sammensatt komité med representanter fra de viktigste interessentene; myndigheter, forbrukere, rådgivere, takstbransjen, elektrobransjen, eltakstbransjen, universitet, forskning, byggsertifisering, eierskifteforsikring, eiendomsmeglere, eiendomsmeglingsforetak, representanter fra statlige og kommunale byggeiere og byggherrer.

Nedenfor har vi gjengitt noen sitater fra interessentene.

Svein Bjørberg - komitéleder fra Rådgivende Ingeniørers Forening/ Multiconsult og NTNU:

Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til denne standarden, og av aktører med tilfredsstillende kompetanse, vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter. Standarden vil synliggjøre behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og være mer presis og informativ enn tidligere praksis har vært. Vi anbefaler at standarden gjøres obligatorisk ved eierskifte av boliger.

Christian Vammervold Dreyer - administrerende direktør i Eiendom Norge (Norsk Eiendom er komitémedlem):

Vi tror NS 3600 som felles standard vil være et viktig bidrag for å trygge bolighandelen. Standarden vil bidra til lik og grundig informasjon i en viktig og kritisk fase som bolighandelen er. Dette gir en viktig forutsigbarhet for både forbrukere og de profesjonelle aktørene og vi mener det vil resultere i økt kvalitet og færre konflikter.

Sist oppdatert: 2018-11-23