En gruppe med flere mennesker står oppstilt

Utvikling av NS 3600

Har du kommentarer til NS 3600 eller tips til forbedringer av den? Standard Norge mottar gjerne innspill fra deg som bruker av standarden.

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ble utgitt i 2013 og vil være gjenstand for jevnlig vurdering med hensyn til revisjon. Fyll da ut kommentarskjemaet nedenfor og send det til prosjektleder for standarden, Merete Holmen Murvold. Komiteen for tilstandsanalyse, SN/K 292, vil stå for vurderingen.

Last ned kommentarskjema NS 3600 (Word-format).

Sist oppdatert: 2018-11-23