inneklima
Foto: Nicolas Tourrenc

Ventilasjon og inneklima

Ventilasjon er, sammen med oppvarming, den viktigste måten å opprettholde et gunstig inneklima på. Det er avgjørende å tilføre bygningen tilstrekkelig med frisk luft på en energieffektiv måte. Høye krav til komfort i nye bygg har dessuten ført til en betydelig økning i kjølebehov. Inneklima er et sett med fysiske faktorer som påvirker menneskets kropp og sinn innendørs. Til de faktorene regner man vanligvis termisk, atmosfærisk, akustisk og aktinisk miljø. Noen tar med også mekanisk (ergonomisk) miljø.

Det finnes norske standarder som regulerer måten man beskriver og klassifiserer inneklima. Flere lover og forskrifter setter anbefalte grenseverdier for inneklimaparametre.

Ventilasjon
Bygningsventilasjon og andre installasjoner for luftbehandling bruker betydelige mengder energi. Ny forskning og bedre teknologi har i de senere år resultert i nye og mer energieffektive metoder for å behandle (filtrere, varme/kjøle, befukte/avfukte), transportere og tilføre luft i byggets oppholdssoner.

Standardiseringen innen ventilasjonssystemer omfatter alle sider ved bygningsventilasjon, både mekanisk ventilasjon og naturlig ventilasjon. Den dreier seg om både dimensjonering, ferdigstillelse, drift og kontroll av ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg.

Standardene som utvikles innenfor ventilasjon er knyttet til:

  • Produkter benyttet i ventilasjonssystemer (ikke roterende maskineri)
  • Terminologi og symboler benyttet i ventilasjonssystemer
  • Funksjonskrav og prøving av komponenter i ventilasjonsanlegg
  • Prosjektering og dimensjonering av ventilasjonssystemer
  • Utførelse, igangsetting og DV (drift og vedlikehold) av ventilasjonssystemer
  • Måleprosedyrer for å dokumentere egnethet og ytelse
  • Beregning av energibehov til luftbehandling og transport av ventilasjonsluft

Inneklima
Standarder innenenfor inneklima omfatter dimensjoneringskriterier for luftmengder, temperatur, lufthastighet, akustikk og belysning. Under inneklima omfattes også standarder for renromsteknologi.

Standardene som utvikles innenfor inneklima er knyttet til:

  • Kriterier for godt inneklima
  • Prosjektering og dimensjonering av ventilasjonssystemer
  • Måleprosedyrer for å dokumentere riktig inneklima

Kontaktpersoner

Kristoffer Jan Polak
Prosjektleder
67 83 86 17 / kjp@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
67 83 86 69 / igm@standard.no

Salg

salg@standard.no /
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS-EN 15251:2007

Standard

NOK 621,00 (eks. mva)

Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

Bedre inneklima

Standard

NOK 1 103,00 (eks. mva)

En veileder basert på NS-EN 15251:2007 - P712. Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk.

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter