Togskinner ved boligområde
Foto: Nicolas Tourrenc

Vibrasjoner

Standardiseringen på vibrasjoner omfatter terminologi, målinger av vibrasjoner i bygninger, vibrasjonsklassifisering av bygninger, vibrasjonspåvirkning på mennesker, målinger i ytre miljø, på arbeidsplasser, prøving av utstyr og vern mot vibrasjoner. Målinger utføres for kontroll av bygningstekniske vibrasjonsforhold, krav til arbeidsmiljø og ytre miljø i nasjonale forskrifter og regelverk.

Standardiseringen foregår nasjonalt, globalt (ISO) og i Europa (CEN). Den nasjonale standardiseringen omfatter hovedsaklig utarbeidelse av standarder som er utviklet for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innen bygningstekniske forhold og ytre miljø. Den viktigste standarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift er vibrasjonsklasser for bygninger, NS 8176. Den inneholder også en målemetode for vibrasjoner fra landbasert transport. Hvordan målingene utføres, er avgjørende for hva slags grenseverdier for vibrasjoner man skal ha i praksis. NS 8176 ble revidert og er utgitt i ny utgave i 2017 på norsk og i 2018 på engelsk, les mer under vibrasjonsklasser.

Oppfølging i Norge av det nasjonale, europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med den norske speilkomiteen for vibrasjoner og støt (SN/K 002).

Europeiske standarder

Måling og vurdering av vibrasjoner i arbeidsmiljø i henhold til krav i nytt regelverk er i fokus både i Norge og i Europa. Dette henger sammen med utarbeidelse og revisjon av EU-direktiver. Aktuelle europeiske standarder for helkroppsvibrasjoner og hånd-armvibrasjoner er utgitt på norsk.

Den europeiske standardiseringen innenfor vibrasjoner er konsentrert om vibrasjonspåvirkning på mennesker. Dette er komiteen CEN/TC 231 sitt ansvarsområde. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres også i stor grad av CEN. Det er aktiv norsk deltakelse i mange arbeidsgrupper på vibrasjonsområdet.

Internasjonale standarder

Den internasjonale standardiseringen innenfor vibrasjoner er konsentrert om:

  • CEN/TC 231 Mekaniske vibrasjoner og støt
  • ISO/TC 108 Mekaniske vibrasjoner og støt (inkl. krav til vibrasjonsmåleutstyr)
  • ISO/TC 108/SC 2 Vibrasjoner på maskiner, kjøretøy og konstruksjoner
  • ISO/TC 108/SC 4 Vibrasjonspåvirkning på mennesker
  • ISO/TC 108/SC 5 Maskinvibrasjoner og maskinovervåkning
  • ISO/TC 108/SC 6 Vibrasjon og støt genererende utstyr (observatørstatus)

Norske eksperter deltar i ca. 15 arbeidsgrupper i ISO på vibrasjonsområdet.

Standarder for maskinovervåking og vibrasjoner på maskiner utarbeides hovedsaklig i komiteen ISO/TC 108 og dens underkomiteer. Standardene inneholder målemetoder med beskrivelse av instrumentering, innsamling, prosessering og presentasjon av data, analyser, diagnostikk og prognostikk, mv. ISO-standarder blir også brukt som referansestandarder i henhold til maskindirektivet. Når en ISO-standard vedtas og samtidig utgis som en mandatert europeisk standard (EN ISO) får den et europeisk tillegg med henvisning til relaterte direktiver og krav.

Lenke til oversikt over harmoniserte standarder.

Kontaktpersoner

Iiris Turunen-Rindel
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NS 8141:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk

SpråkNorskUtgave: 2 (2001-06-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-2:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-3:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk

SpråkNorskUtgave: 2 (2001-06-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8176:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt — Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd-arm overførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon inklusive informasjon fra maskinprodusenter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 925,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder et utvalg av standarder som omhandler Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang