Vibrasjonsverdier for produkter

Forruten dokumenter fra de dedikerte standardiseringskomiteene for vibrasjoner arbeides det med vibrasjonskriterier på tvers av ulike tekniske komiteer i både ISO, CEN og Standard Norge. Dette gjelder spesielt produktstandarder.

Maskinforskriften setter grenseverdier for helkropps- og hånd-armvibrasjoner fra vibrerende maskiner og utstyr. Arbeidstilsynet fører lister over standarder som er relevante i forhold til maskinforskriften (ekstern lenke til forskriften).

Standarder for maskinovervåking og vibrasjoner på maskiner utarbeides hovedsaklig i komiteen ISO/TC 108 og dens underkomiteer. Standardene inneholder målemetoder med beskrivelse av instrumentering, innsamling, prosessering og presentasjon av data, analyser, diagnostikk og prognostikk, mv. ISO-standarder blir også brukt som referansestandarder i henhold til maskindirektivet. Når en ISO-standard vedtas og samtidig utgis som en mandatert europeisk standard (EN ISO) får den et europeisk tillegg med henvisning til relaterte direktiver og krav.

Produsentene skal deklarere at verdiene er overholdt. Produktstandarder på ulike typer maskiner og utstyr angir som regel hvordan vibrasjonsmålinger skal utføres enten ved å angi målemetode eller ved å henvise til mer generelle metoder for vibrasjonsmåling.

Produktdata for håndholdte eller -styrte maskiner baseres på en serie standarder, NS‑EN ISO 28 927 for kraftdrevne håndverktøy, som beskriver metoder for måling av vibrasjoner fra ulike typer verktøy. ISO 28927-serien erstatter tidligere standarder i ISO 8662-seien. Målingene gir grunnlaget for angivelse av produktdata for vibrasjoner fra håndholdte eller -styrte maskiner.

Det er utarbeidet en europeisk teknisk rapport, CEN/TR 15350, med produktdata for vibrerende håndholdt utstyr. Rapporten er basert på tilgjengelige produktdata og informasjon fra maskinprodusenter. Den gir retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd/arm-overførte vibrasjoner ved bruk av den tilgjengelige informasjonen. ISO har startet arbeid med en standard som definerer en database for slike produktdata.

I Norge har Norsk Olje og Gas utarbeidet en database med vibrasjonsverdier for maskiner og produkter, og databasen er tilgjengelig for nettet.

Sist oppdatert: 2016-01-29

NOK 893,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Måling og bedømmelse av hvordan håndoverførte vibrasjoner virker inn på mennesker - Del 1: Generelle krav (ISO 5349-1:2001)

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Måling og bedømmelse av hvordan håndoverførte vibrasjoner virker inn på mennesker - Del 2: Praktisk veiledning for måling på arbeidsplassen (ISO 5349-2:2001)

Språk: en/noUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd-arm overførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon inklusive informasjon fra maskinprodusenter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy — Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon — Del 1: Vinkel- og vertikalslipemaskiner (ISO 28927-1:2009)

SpråkEngelskUtgave: 2009-12 (2010-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 2: Slående muttertrekkere, muttertrekkere og skrutrekkere (ISO 28927-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 3: Pussemaskiner og slipere med roterende, sirkulerende og tilfeldig roterende bevegelser (ISO 28927-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjoner på håndtak - Del 4: Rett-slipemaskiner (ISO 28927-4:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 5: Boremaskiner og slagboremaskiner (ISO 28927-5:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 6: Stampere (ISO 28927-6:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 7: Niblere og skjæremaskiner (ISO 28927-7:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 8: Sag-, pusse- og filemaskiner med vekslende bevegelser og sagmaskiner med svingende, vekslende eller roterende bevegelser (ISO 28927-8:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 9: Rusthammere og nålhammere (ISO 28927-9:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 10: Slagboremaskiner, brytehammere og spadehammere (ISO 28927-10:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 11: Steinhammere (ISO 28927-11:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjonsemisjon på håndtak - Del 12: Nåleslipemaskiner (ISO 28927-12:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang