Fagområdet Høyspenningsinstallasjoner
Foto: IEC

Overføring og distribusjon

I de fleste tilfeller vil produksjon og forbruk av elektrisk energi skje på ulike steder. Dette krever overføring og distribusjon av energien. I enkelte tilfeller vil imidlertid energien være kortreist – hvor produksjonen helt eller delvis skjer hos konsumenten – såkalt prosument. Uavhengig av sistnevnte, vil det være behov for et dynamisk overførings- og distribusjonssystem.

Når man snakker om et overføringssystem siktes det til «langtransport» av energi, normalt representert ved sentral eller regionalnettet. Ved distribusjon siktes det til lokal distribusjon av energi frem til nettstasjoner og videre fordeling frem til konsument.

Overføring og distribusjon utgjør en viktig del av infrastrukturen i et moderne samfunn. Uten elektrisk energi stopper de fleste prosesser i samfunnet. Derfor er det viktig at slike systemer har en høy oppetid, eventuelt at de suppleres med lokale tilleggsløsninger om utfall av sentral forsyning svikter.

Smarte energinett 

Foto: IEC

Smarte energinett (Smart Grid) er fremholdt som en viktig og naturlig utvikling av moderne energiforvaltning. Smarte energinett handler om å styre mot mer effektiv bruk av energi ved å balansere forbruk, overføring og produksjon av energi på en intelligent måte. For å få dette til er det behov for store mengder data, prosessorkraft og muligheter til å styre laster og produksjonsenheter på en intelligent måte. Datamodellene som vil benyttes i slike sammenhenger baseres på kombinasjonen av erfaringsmodeller og realtidsdata. Formålet med smarte energinett er å øke effektivitet, pålitelighet, økonomi og bærekraft for produksjon og distribusjon av elektrisitet.

En rekke av våre tekniske komiteer er berørt av utfordringene og bidrar til å løse disse.

Intelligent styring – driftskontroll

Produksjon, overføring og distribusjon krever intelligent styring. Til dette benyttes driftskontrollanlegg og energistyringssystem (EMS). Slike anlegg knyttes sammen i større systemer i såkalte SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). NK 57 bidrar til å forvalte slike standarder i Norge. Disse standardene er en viktig brikke i arbeidet med å skape intelligente elementer i forvaltningen av energien.

Luftlinjer 

Foto: Hans Habbestad, NEK

Luftlinjer utgjør den største delen av det norske overførings- og distribusjonssystemet. Standardene innen dette feltet, som forvaltes av NK 11, har fokus på mekanisk styrke, stolpeavstander og ledningsavstander for å sikre god og stabil drift. Krevende klimatiske forhold i Norge gjør at standardene er tilpasset Norske behov.

Luftlinjer benyttes opp til 420 kV i Norge. Slike linjer krever omfattende mastearrangement og en god forvaltning av traseene, blant annet linjerydding.

Stasjonsanlegg og nettstasjoner

Foto: Leif Aanensen, NEK

Stasjonsanlegg omfatter anlegg for sammenknytning, fordeling og videre distribusjon av energi innen overførings- og distribusjonssystemet. Standardene innen dette området forvaltes av NK 99. De har samlet de mest relevante standarder i en normsamling – NEK 440 stasjonsanlegg.

Distribusjon av energi i lokale områder skjer fortrinnsvis på 11 og 22 kV. Denne distribusjonen foretas både ved luftlinjer og nedgravet kabel. Distribusjonen skjer frem til nettstasjon, hvor spenningen transformeres ned til spenningsnivået som benyttes av konsument. For større konsumenter fordeles forsyningen direkte fra nettstasjon, mens de mindre konsumentene forsynes via kabel eller luftledningsanlegg.

Lokal distribusjon

Ofte settes det opp såkalte kabelskap før videre fordeling til de mindre konsumentene. Lokale distribusjonsanlegg og kabelskap hertil reguleres i standarder forvaltet av NK 122. Disse standardene ligger innen NEK IEC 61439-serien.

Kontaktpersoner

Leif Aanensen, fagsjef
67 83 31 14 / leif.t.aanensen@nek.no

Hans Habbestad, fagsjef
67 83 31 17 / hans.habbestad@nek.no

Utvalgte standarder

NEK 445:2009

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Luftledninger over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 1.N (2009-02-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Luftledninger over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 1.N (2009-02-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 440:2011

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2011-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2011-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK EN 50110-1:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 430,00 (eks. mva)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

SpråkNorskUtgave: 2.N (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NEK FEF

Vare

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEF (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter