NEK 420:2010

NEK 420:2010 er samling standarder som er relevante for hverandre og som er oversatt til norsk. NEK normkomité 31 (NK31) vedlikeholder denne standarden som bl.a. inneholder publikasjoner utarbeidet av IEC Technical Committee 31.

Inneholder følgende standarder:

 • NEK IEC 60079-10-1     Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
 • NEK IEC 60079-14        Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
 • NEK IEC 60079-17        Inspeksjon og vedlikehold av elektriske installasjoner
 • NEK IEC 60079-19        Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr
 • NEK IEC 60079-10-2     Klassifisering av områder hvor det finnes, eller kan forekomme brennbart støv
 • NEK IEC 60079-30-2     Elektriske varmekabelanlegg
 • NEK TR 420-10             Norsk teknisk rapport for valg av utstyr for elektriske installasjoner i gruver
 • NEK TS 420-11-1          Områdeklassifisering der det lagres, eller produseres eksplosivt stoff
 • NEK TS 420-11-2          Elektriske installasjoner der det lagres, eller produseres eksplosivt stoff

  Disse kan også kjøpes separat.
NEK 420:2010

Sist oppdatert: 2014-01-31

NOK 1 340,00 (eks. mva)

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 4.0 (2010-11-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 420:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 340,00 (eks. mva)

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 4.0 (2010-11-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter