Fagområdet Elektrisk utstyr
Foto: IEC

Elektrisk utstyr

Standardene produsert av TC/NK 61 (sikkerhet for husholdningsapparater), og forøvrig alle våre andre komiteer, blir brukt i mange land for å vise samsvar med landets lover og får stadig større utbredelse. Bruk av disse standardene reduserer behovet for produsenter til å utføre risikoanalyser da dette blir dekket av sikkerhetskravene i standardene.

De mest vanlige elektriske (ferdige)apparater som NEK standardiserer er:

  • Husholdningsapparater Hvitevarer
  • Husholdningselektronikk Brunevarer
  • Andre apparater : verktøy, mål
  • Måle utrustning generelt
  • Elekrisitetsmålere
  • Industriapparater /automatiseringsapparater 

Hvitevarer

Normkomite 61 behandler sikkerhet og normkomite 69 behandler bruksegenskaper. I tillegg har vi normkomite 34 som behandler flere egenskaper ved lamper.

Brunevarer

Normkomite 108 behandler sikkerhet og komite 100 bruksegenskaper.

Bruksegenskaper omfatter i hovedsak energibruk, og i enkelte tilfeller også praktiske nytte-egenskaper så som ombyttbarhet.

Indistrienes produksjonsutrustning

I prosessindustri etc brukes motorer, måleutrustning og industriapparater. Mange ev disse apparatene er i systemer som dekkes av maskindirektivet.

Elektrisitetsmålere

Norge og resten av EØS området skal skifre ut det alle meste av kWh målerne. De nye målerne vil automatisk overføre opplysninger om energibruken til nettselskapets datasystem, slik at den enkelte abonnent slipper. Det blir også enklere å presentere situasjonen for strømkundene.

Så godt som alle produkter har egenskaper som også behandles

  • Forurensning og energibruk ved gjenvinning
  • Forurensning ved brann

Kontaktpersoner

Per Magne Tveiten, fagsjef
67 83 31 07 / per.tveiten@nek.no

Leif Aanensen, fagsjef
67 83 31 14 / leif.t.aanensen@nek.no

Birger Hestnes, adm. dir.
67 83 31 05 / birger.hestnes@nek.no

Arild Røed, fagsjef
67 83 31 11 / arild.roed@nek.no

Utvalgte standarder

NEK FEU

Vare

NOK 576,00 (eks. mva)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) og veiledninger til Lavspennings-direktivet (LVD) og EMC-direktivet.

SpråkNorskUtgave: 3N (2011-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEU

Standard (Kun elektronisk)

NOK 576,00 (eks. mva)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) og veiledninger til Lavspennings-direktivet (LVD) og EMC-direktivet.

SpråkNorskUtgave: 3 (2011-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 3 164,00 (eks. mva)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Språken/fr en/frUtgave: 5.0 (2010-05-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter