Fagområdet EMC
Foto: IEC

EMC

Den Norske EMC komiteen deltar i arbeidet med å utarbeide standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Kompatibilitet skal visstnok bety “konfliktfri sameksistens”, men erfaringene tilsier at det også på elektromagnetisk felt finnes interessemotsetninger.

Foto: IEC

Eksempelvis hevder produsentene av energisparende turtallstyringer for elektriske motorer at forstyrrelsene som de samfunnsnyttige apparatene gir fra seg er og høyst berettigede. På motsatt side mener brukerne av tyveribeskyttelsesutstyr i butikkene at deres apparater er samfunnsnyttige og at beskyttelse av deres funksjon er høyst berettiget. 

1994 var året GSM telefonene ble allemannseie i Norge, og folk flest kunne oppleve brummelyder i lydanleggene sine.

Tradisjonelt var EMC sett i sammenheng med radiostøy. og radiostøy ble tidlig etablert som teknisk arbeidsområde.

EMC begrepet blir dessverre ofte betraktet i forhold til EMC direktivet. EMC direktivet regulerer deler av utsending av uønsket energi, pluss forstyrrelser i apparatenes funksjon som ikke er direkte eller indirekte farlige.

Helhetsbetraktningene (i EU/EØS) om EMC omfattes i tillegg til EMCdirektivet også av sikkerhetsdirektiver. Eksempelvis er EMC-immunitet grunnleggende funksjonsytelser for medisinsk utstyr. Elektroniske sikkerhetskretser i husholdningsutstyr er også underlagt strengere krav, men for å unngå sammenblanding kalles disse kravene Elelctromagnetic Phenomena (EMP).

Det tekniske arbeidet er i hovedsak rettet mot verdensomspennende IEC standarder, men fordi EU kommer inn med særkrav til administrasjon og teknisk innhold blir det en ganske mye arbeid med tilpasninger etc innen den europeiske CENELEC komiteen.

Kontaktperson

Per Magne Tveiten
Fagsjef
67 83 31 07 / per.tveiten@nek.no

Utvalgte standarder

IEC 61000-4-5:2005

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 169,00 (eks. mva)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test

Språken/fr en/frUtgave: 2.0 (2005-11-29) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter