Fagområdet Energiproduksjon
Foto: IEC

Energiproduksjon

For at et moderne samfunn skal fungere er det svært viktig at det er god tilgang på energi. Vi har store energiressurser i Norge både fossile som olje og gass, og fornybare som sol, vind, bølger, havstrømmer, vann og bioenergi.

Foto: Vikesland

Allerede i 1882 ble det første vannkraftverket i Europa bygget på Senja i Troms av Senja Nikkelverk. Elektrisiteten fra denne energiproduksjonen ble brukt til belysning, noe som var vanlig for de første elektrisitetsverkene. I 1900 ble det bygget kraftstasjon i Maridalen som skulle forsyne Oslo med elektrisk energi og ved åpningen sa man at nå var Oslos behov for elektrisitet dekket i overskuelig fremtid. Denne kraftstasjonen er fortsatt i daglig drift og er Norges eldste. Hele stasjonens årsproduksjon er ikke nok til å dekke Oslos forbruk i et døgn og viser at behovet har økt betydelig siden 1900.

Produksjon av elektrisk energi 

Foto: Marianne Krosby, NEK

Produksjonen i 2012 var på 146,4 TWh. Av dette ble om lag 141 TWh produsert fra vannkraftverk, 1,57 TWh produsert fra vind og 3,5 fra varmekraftverk. Forbruket i løpet av året var på 128,8 TWh.

I dag er det offentlig som eier (forvalter) ca. 90 % av produksjonskapasiteten gjennom kommuner, fylkeskommuner og staten.

I Norge kommer nesten 100 % av den elektriske energien fra fornybar energi og midlere vannkraftproduksjon var ved inngangen til 2012 beregnet til 130 TWh. I NEK er det NK 4 som har ansvaret for vannturbiner, NK 82 for solceller, NK 88 for energi fra vind og NK 114 for energiproduksjon fra bølger,tidevann og havstrømer. Det foregår arbeid kontinuerlig for å øke virkningsgraden til de forskjellige turbinene og generatorene.

Vannkraft er elektrisitetsproduksjon basert på vann. Vannmengden og fallhøyden bestemmer den potensielle energien i et vannfall. Fallhøyden er høydeforskjellen mellom vanninntaket og utløpet fra kraftverket. Fra inntaket ledes vannet inn i trykksjakter ned til kraftstasjonen. Med stort trykk ledes vannet inn på turbinhjulet. Bevegelsesenergien i vannet overføres via drivakselen i turbinen til en generator som omdanner denne til elektrisk energi. Fra turbinen føres vannet tilbake i vassdraget ved utløpet.

Hvor mye vann som kan tilføres et vannkraftverk avhenger av det nyttbare tilsiget og reguleringsmagasinets lagringskapasitet. Tilsiget er den vannmengden som kan utnyttes i kraftverket fra et vassdrags nedbørsfelt. Nedbøren, og dermed det nyttbare tilsiget til vannkraftverkene, varierer over landet, gjennom sesonger og fra år til år.

Kontaktpersoner

Hans Habbestad, fagsjef
67 83 31 17 / leif.habbestad@nek.no

Utvalgte standarder

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2011-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 440:2011

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 450,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2011-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NEK FEF

Vare

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEF (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning

SpråkNorskUtgave: 2 (2006-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter