Fagområdet lavspenningsinstallasjoner
Foto: IEC

Lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner utgjør selve ryggraden i forsyning av energi til konsum, enten det er i boliger, næringsbygg eller industri. Installasjonene bygges opp av elektrisk utstyr som settes sammen til et helhetlig system for å tjene installasjonens tiltenkte formål. Verdiskapningen innen dette segmentet er betydelig, sannsynligvis i størrelsesorden 30-40 milliarder kroner årlig.

Standarder for utstyr som benyttes innen elektriske lavspenningsinstallasjoner skapes innenfor en rekke av NEKs komiteer:

  • NK 17 elektriske tavler, brytere og vern
  • NK 20 elektriske kabler
  • NK 23 elektrisk installasjonsmateriell, plugger, stikkontakter, kablingssystemer og vern
  • NK 64 elektriske lavspenningsinstallasjoner

Flere av de ovennevnte komiteene har underkomiteer som arbeider innen spesielle områder.

Forholdet til lov og forskrift 

DSB forvalter regelverket under lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. En rekke forskrifter er fastsatt i medhold av denne loven, blant annet forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrift om elektrisk utstyr. Førstnevnte henviser spesifikt til normsamlingen NEK 400, som bygger på NEK IEC 60 364-serien. Sistnevnte er en norm implementering av lavspenningsdirektivet. Dette direktivet baserer seg på at produsenter anvender anerkjente standarder ved konstruksjon og prøving av elektrisk utstyr. Dette gjelder så vel elektriske tavler, kabler eller annet materiell som benyttes i en elektrisk lavspenningsinstallasjon.

Sentrale standarder

Det er en rekke sentrale standarder innen området lavspenningsinstallasjoner. NEK IEC 60 364-serien er allerede nevnt. Denne serien, som er samlet i NEK 400, danner basis for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge.

NEK IEC 61 439-serien som er samlet i normsamlingen NEK 439, danner basis for utførelse og kontroll av elektriske tavler.

Normkomiteene NK 20 og NK 23 er med og forvalter tilsvarende sentrale standarder innen elektriske kabler og elektrisk materiell. Førstnevnte bidrar til å forvalte standarder for kabler, både med hensyn til funksjon, elsikkerhet og brannegenskaper. Sistnevnte bidrar til forvaltning av standarder for elektrisk installasjonsmateriell generelt: Røranlegg, bokser, brytere, stikkontakter – samt jordfeilbrytere, automatsikringer, kablingssystemer og tilsvarende.

Kontaktpersoner

Leif Aanensen, fagsjef
67 83 31 14 / leif.t.aanensen@nek.no

Utvalgte standarder

NOK 980,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 4.0 (2010-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 400 Bolig:2011

Standard (Kun elektronisk)

NOK 430,00 (eks. mva)

Teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2012-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

SpråkNorskUtgave: 2.N (2013-03-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 8 600,00 (eks. mva)

Protection against lightning - ALL PARTS

SpråkEngelskUtgave: 2.0 (2010-12-09)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill