Fagområdet Maritime elinstallsjoner
Foto: IEC

Maritime elinstallasjoner

Likest mulig regler for elektroteknisk utstyr i verdens markeder er en forutsetning for at høyteknologiske løsninger skal kunne aksepteres og kunne produseres i store nok volum. For skip og flyttbare offshoreinnretninger er dette sannsynligvis mer avgjørende enn i noen annen sektor. Slike innretninger krysser daglig de geografiske grensene for forskjellige myndigheter og regelverk.

Norge er en hav- og kystnasjon som har et forholdsmessig stort omfang av elektriske installasjoner og utstyr i disse omgivelsene. Ombord på skip, på faste- eller flyttbare offshoreinnretninger, eller langs kysten utfordrer omgivelsene personell og utstyr. Et godt internasjonalt regelverk er avgjørende for sikkerheten til personer og materielle verdier, samt produksjon og lønnsomhet.

Foto: NEK

Elektriske anlegg ombord i skip skal tilfredsstille regelverk fastsatt av nasjonale og internasjonale myndigheter. I Norge er det Sjøfartsdirektoratet (SD) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som utøver myndighet i henhold til Skipssikkerhetsloven henholdsvis el-tilsynsloven. Det foreligger avtale mellom SD og DSB når det gjelder tilsyn med elektriske anlegg. For visse typer skip er det anordnet et såkalt særlig tilsyn. Slike tilsyn eksisterer i de fleste land og det er vanligvis klassifikasjonsselskaper som utpekes, eksempelvis DNV-GL, Lloyds og andre. FN sitt organ for sikkerhet for skip, IMO, har fastsatt bestemmelser i SOLAS konvensjonen (Safety of life at Sea) som også omfatter krav til elektriske anlegg.  For mobile boreinnretninger har IMO utgitt MODU koden, (Mobile Offshore Drilling Units). Denne inneholder bl.a. krav til elektriske anlegg.

I Norge er det Petroleumstilsynet (PTIL) og Arbeidstilsynet som er utøvende myndighet på kontinentalsokkelen. PTIL viser i sine veiledninger til IEC 61892 for offshoreinnretninger og IEC 60092 for skip, som kan benyttes for å tilfredsstille kravene til elektriske anlegg.

International Electrotechnical Commission (IEC) er en industribasert standardiseringsorganisasjon der hver medlemsnasjon har en stemme. Komiteer opprettes for å ivareta ulike typer teknologi. IEC Technical Committee 18 (TC18) dekker skip og mobile og faste offshoreinnretninger. Kravene i IEC 60092 serien og i IEC 61892 serien tilfredsstiller bestemmelsene i SOLAS konvensjonen og i MODU koden.

Foto: Statoil

International Electrotechnical Commission

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) representerer Norge i IEC. NEK har nasjonale komiteer som speiler de tekniske komiteene i IEC. Nasjonal Komite 18 (NK18) dekker samme omfang som IEC TC18. NK18 består av norske eksperter fra industri, myndigheter og organisasjoner. Da TC18 ble etablert i 1935 hadde Norge lenge påvirket det internasjonale regelverket, og de siste tjue årene har Norge administrert sekretariatet i IEC TC18.

Kontaktpersoner

Arild Røed, Fagsjef
67 83 31 11 / arild.roed@nek.no

Utvalgte standarder

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2008-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 410-1:2008

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

SpråkNorskUtgave: 1.N (2008-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 340,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 410-2:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 340,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NEK FME

Vare

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner

SpråkNorskUtgave: 2 (2002-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FME

Standard (Kun elektronisk)

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner

SpråkNorskUtgave: 2 (2002-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter

NEK FMEE

Vare

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FMEE

Standard (Kun elektronisk)

NOK 337,00 (eks. mva)

Forskrifter for elektriske anlegg - Maritime installasjoner

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Vis abonnementsmuligheter