Fagområdet Velferdsteknologi
Foto: IEC

Velferdsteknologi

Bruk av moderne teknologiske hjelpemidler- og assistanse kan gjøre det mulig for eldre og personer med funksjonsnedsettelse å bo lengre hjemme. Ulike typer teknologi vil understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i nærområdet da i ulikt samspill mellom kommune og pårørende.

Fremtidens eldre vil være mer vant med IKT og man kan derfor se for seg at disse vil kunne ha en lavere terskel for å ta i bruk slik teknologi. Det er uansett viktig at utvikling og implementering av ny teknologi skjer på en slik måte at det sosiale tilbudet bevares, eller aller helst bedres.

Det finnes i dag en rekke hjelpemidler på markedet. Disse kan være enkeltstående eller kobles sammen til integrerte løsninger og systemer. Eksempler på dette er sengevakter, trygghetsalarmer, overvåking, blodtrykksmåling mm. Viktigheten av at disse komponenter kan integreres og oppfyller internasjonale krav til kvalitet og harmonisering er særdeles viktig.

Gjennom internasjonalt- og NEKs  nasjonale standardiseringsarbeid blir dette ivaretatt ved at det settes krav til kvalitet på produkter og løsninger slik at brukerne får den trygghet de har krav på.

Kontaktpersoner

Stein Klevan, fagsjef
67 83 31 08 / stein.klevan@nek.no

Per Magne Tveiten
Fagsjef
67 83 31 07 / per.tveiten@nek.no

Utvalgte standarder

NOK 555,00 (eks. mva)

Smarthusguiden

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2007-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEU

Vare

NOK 576,00 (eks. mva)

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) og veiledninger til Lavspennings-direktivet (LVD) og EMC-direktivet.

SpråkNorskUtgave: 3N (2011-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK FEMU

Vare

NOK 199,00 (eks. mva)

Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr med veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2000-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NOK 1 414,00 (eks. mva)

Elektromedisinsk utstyr - Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav -- Krav: Sikkerhetskrav til elektromekaniske systemer

Språken/fr en/frUtgave: 1 (2001-04-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter