NEK 410

ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER
Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing.

Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings-landtilkobling og EMC.

Disse norske utgavene inneholder de mest sentrale standardene i IEC 60092-serien med oversettelse, samt andre relevante standarder utgitt på engelsk.

NEK 410-1:2008

Beskrivelse

Norsk Komite 18 vedlikeholder denne standarden som inneholder publikasjoner utarbeidet av IEC Technical Committee No.18 «Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units»

Inneholder følgende standarder

 • NEK IEC 60092-101
 • NEK IEC 60092-201
 • NEK IEC 60092-202
 • NEK IEC 60092-503
 • NEK IEC 60092-504
 • NEK IEC 60092-301
 • NEK IEC 60092-302
 • NEK IEC 60092-303
 • NEK IEC 60092-304
 • NEK IEC 60092-305
 • NEK IEC 60092-306
 • NEK IEC 60092-307
 • NEK IEC 60092-401

Disse kan også kjøpes separat.

NEK 410-2:2010

Beskrivelse

Boken inneholder fem norskspråklige standarder for spesielle skipsapplikasjoner. Disse utgjør krav til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner og fremdriftsmaskineri, tankskip og skip som fører farlig gods og krav til 3-faseanlegg i mindre fartøy.
Den inneholder også tre engelskspråklige standarder med krav til forlegning av elektriske kabler i alle typer skip, høyspennings-landtilkobling for skip, og minimumskrav til emisjon, immunitet, og kriterier for utførelse av elektrisk utstyr relatert til bl.a. EMC og IMO-krav.

Inneholder følgende normer:

 • NEK IEC 60092-204
 • NEK IEC 60092-501
 • NEK IEC 60092-502
 • NEK IEC 60092-505
 • NEK IEC 60092-506
 • NEK IEC 60092-507
 • NEK IEC 60092-352
 • NEK IEC 60092-510DPAS
 • NEK IEC 60533

Disse kan også kjøpes separat.

Følgende normer er ikke med i hverken del 1 eller 2 av NEK 410

 • NEK IEC 60092-203
 • NEK IEC 60092-350
 • NEK IEC 60092-351
 • NEK IEC 60092-354
 • NEK IEC 60092-359
 • NEK IEC 60092-373
 • NEK IEC 60092-374
 • NEK IEC 60092-375
NEK 410-2:2010
NEK 410-1:2008

Sist oppdatert: 2019-04-25

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2008-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 410-1:2008

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

SpråkNorskUtgave: 1.N (2008-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 340,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 410-2:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 340,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC.

SpråkNorskUtgave: 1.N (2010-02-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang