NEK 700:2016 Informasjonsteknologi

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (ekom) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt livsviktig og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

Beskrivelse

Den forrige NEK 700 ble lansert i 2012 og bestod den gang av to deler; NEK 700 del A og NEK 700 del B. NEK 700:2016 er ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok.

NEK 700:2016-serien Informasjonsteknologi består nå av tre bøker: NEK 701:2016 Informasjonsteknologi Felles kablingssystemer, NEK 702:2016 Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling og NEK 703:2016 Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre.

NEK 701:2016 Informasjonsteknologi
Felles kablingssystemer

Introduksjon

NEK 701:2016 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer er en norm for planlegging av felles struktur for alle kommunikasjonssystemer i alle typer bygg. Normen spesifiserer struktur, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting. Normen er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter.

Normen er utarbeidet av NEKs normkomite NK25/205/215 Sammenkobling av IT-utstyr.

NEK 701 beskriver de aktuelle media som er vanlig å benytte i en bygningsteknisk infrastruktur for ekomnett (elektroniske kommunikasjonsnett). Dette gjelder sambandsklasser, rekkevidder og kategoribegreper for tvunnet parkabel og fiberoptisk kabel.

Videre gir normen en beskrivelse av struktur i spesifikke bygg som kontorbygg, industrivirksomhet, boliger og datatekniske rom.

Normen gir også utfyllende spesifikasjon av prøving og testing av kvalitet på struktur etter at den er installert i det aktuelle bygget.

Ved å benytte NEK 701 vil den som planlegger infrastruktur i det aktuelle bygget på en enkel måte ha et referansegrunnlag å forholde seg til. I tillegg vil kvaliteten høynes slik myndigheten setter krav til i sine forskrifter. Entreprenør som skal installere og dokumentere anlegget vil også ha det samme referansegrunnlag å forholde seg til. Dette gir til slutt, kunden den kvalitet og ytelse som etterspørres.

Hvem er aktuelle brukere av publikasjonen

Elektroinstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE), arkitekter, utbyggere av alle typer bygg, utstyrsleverandører, studenter innen ekom- og elektrofaget.

NEK 702:2016 Informasjonsteknologi
Installasjon av kabling

Introduksjon

Denne normen skal anvendes i spesifikasjon- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser. Normen er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter

Normen er utarbeidet av NEKs normkomite NK25/205/215 Sammenkobling av IT-utstyr.

NEK 702 gir detaljert informasjon om utforming, spesifikasjon – detaljerte krav til kabling inkludert planlegging og tilpasning til tilhørende bygningsfunksjoner, installasjonen ihht kravene i spesifikasjonen og operativ drift. Videre gir normen en beskrivelse og gjennomgang av selve installasjonsprosessen og dokumentasjon av kvalitetssikring, sikkerhet og rutiner.

Normen gir også utfyllende spesifikasjon av sjekklister, krav til utforming og installasjon, avhengig av anvendelser og elektromagnetisk miljø, infrastruktur og spesielle detaljer i bygningen. Normen setter også krav til separasjonsavstand mellom tvunnet parkabel og elkraftkabler.

Normen spesifiserer minstekrav for jordingsnettverk og utjevningsforbindelser slik at installasjonen oppnår en pålitelig signalreferanse og tilstrekkelig immunitet mot elektromagnetisk interferens (EMI) som overføres i jordingsnettverket

Ved å benytte NEK 702 vil den som planlegger infrastruktur i det aktuelle bygget på en enkel måte ha et referansegrunnlag å forholde seg til. I tillegg vil kvaliteten høynes slik myndigheten setter krav til i sine forskrifter. Entreprenør som skal installere og dokumentere anlegget vil også ha det samme referansegrunnlag å forholde seg til. Dette gir til slutt, kunden den kvalitet og ytelse som etterspørres.

Hvem er aktuelle brukere av publikasjonen

Elektroinstallatører, montører, rådgivende ingeniører elektro (RIE), arkitekter, utbyggere av alle typer bygg, utstyrsleverandører, studenter innen ekom- og elektrofaget.

NEK 703:2016 Informasjonsteknologi
Anlegg og infrastruktur i datasentre

Dette er en norm for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Normen beskriver også krav til energieffektivitet og sikkerhet. Normen er henvisningsgrunnlag i myndighetens (NKOMs) forskrifter.

Normen er utarbeidet av NEKs normkomite NK25/205/215 Sammenkobling av IT-utstyr.

Løsninger i datasentre varierer med formål, sikkerhetsnivå, fysisk utstrekning og innplassering av ulike mobile, temporære eller permanente konstruksjoner. NEK 703 spesifiserer krav og anbefalinger for å hjelpe forskjellige parter i utforming, planlegging, innkjøp, integrering, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og infrastruktur for datasentre.

NEK 703 beskriver også i detalj krav og anbefalinger til energiforsyning, elektrisk distribusjon, sikkerhetsløsninger, jording og utjevningsforbindelser samt lynvern. I tillegg beskrives de ulike risikofaktorer som må vurderes.

Hvem er aktuelle brukere av publikasjonen

Elektroinstallatører, rådgivende ingeniører, arkitekter, IKT-ledere, bygningskonstruktører, leverandører av utstyr, driftspersonale, utbyggere, studenter innen ekom- og elektrofaget.

Faginformasjon

Les mer om NEK 700-standardene på Norsk Elektroteknisk Komite sine nettsider.

NEK 701:2016
NEK 702
NEK 703:2016

Sist oppdatert: 2020-01-08

NEK 700:2016

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NEK 700:2016

Standard

NOK 2 184,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2016 Felles kablingssystemer - NEK 702:2016 Installasjon av kabling - NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 701:2016

Standard

NOK 1 145,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 145,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 702:2016

Standard

NOK 1 145,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 145,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Installasjon av kabling

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 703:2016

Standard

NOK 979,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 979,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2016-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden