Standarder for drivstofftyper

Følgende standarder for drivstofftyper og deres spesifikasjoner er listet som informative i Annex B i  NS-EN 16942:2016 Drivstoff, Identifisering av kjøretøykompabilitet. Grafisk presentasjon for forbrukerinformasjon:

E5

NS-EN 228:2012+A1:2017

Drivstoff - Blyfri bensin - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels

Unleaded petrol - Requirements and test methods

E10

NS-EN 228:2012+A1:2017

Drivstoff - Blyfri bensin - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods

E85

E85

NS-EN 15293:2018

Drivstoff - Etanoldrivstoff (E85) - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and test methods

B7

NS-EN 590:2013+A1:2017

Drivstoff - Diesel - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods

B10

NS-EN 16734:2016+A1:2018

Drivstoff - B10-dieseldrivstoff - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods

B20

 NS-EN 16709:2015+A1:2018

Drivstoff for motorkjæretøyer - Dieselblandinger med høyt FAME-innhold (B20 og B30) - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods

B30

NS-EN 16709:2015+A1:2018

Drivstoff for motorkjøretøyer - Dieselblandinger med høyt FAME-innhold (B20 og B30) - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods

B100

NS-EN 14214:2012+A1:2014

Flytende petroleumsprodukter - Fettsyremetylestere (FAME) for dieselmotorer og oppvarmingsanlegg - Krav og prøvingsmetoder
 Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods

B100

NS-EN 14214:2012+A1:2014/AC:2014 

Rettelsesblad AC - Flytende petroleumsprodukter - Fettsyremetylestere (FAME) for dieselmotorer og oppvarmingsanlegg - Krav og prøvingsmetoder
Corrigendum AC - Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods

XTL

NS-EN 15940:2016+A1:2018

Drivstoff - Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandlling - Krav og prøvingsmetoder
 Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods

LPG

NS-EN 589:2008+A1:2012

Drivstoff - LPG - Krav og prøvingsmetoder
Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods

CNG

NS-EN 16723-2:2017

Naturgass og biometan til bruk i transport og biometan til injeksjon i naturgassnettverk - Del 2: Drivstoffspesifikasjoner
 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification

LNG

NS-EN 16723-2:2017

Naturgass og biometan til bruk i transport og biometan til injeksjon i naturgassnettverk - Del 2: Drivstoffspesifikasjoner
 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification

 
   

Sist oppdatert: 2019-02-21