Dame i butikk
Foto: ScanStockPhoto

Forbruker

Det er et forbrukerpolitisk mål for Standard Norge å sikre at sluttbrukernes og allmennhetens behov vektlegges ved utforming av standarder slik at de har aksept og legitimitet i samfunnet. Forbrukerne representerer en viktig interessepart for Standard Norge. Et eget fagråd for forbrukersaker og forbrukersekretariat i Standard Norge bidrar til økt forbrukerfokus.

Kreditkort er standardiserteStandarder for forbrukere
Vi omgis av standarder daglig. Dersom det ikke fantes standarder, ville vi snart merke det. Det er mange eksempler på at standarder har bidratt til en enklere hverdag. Har du for eksempel tenkt over hvor praktisk det er at bankkort har samme størrelse og passer inn i alle automater? Eller at filmen du kjøper passer uansett hvilket kamera du har? Eller at det finnes faste størrelser på dørene du skal kjøpe til huset du holder på å pusse opp?

Viktige sikkerhetskrav for sykkelhjelmer ivaretas i standarderStandarder bidrar til at vi har en sikrere hverdag. Det finnes standarder som setter krav til sikkerhet for ulike hjelmer, redningsvester, personlig verneutstyr og reflekser. Videre finnes det standarder som sikrer kvalitet av de produktene og de tjenestene vi kjøper. ISO 9000-standarden stiller krav til hvordan en bedrift skal forholde seg til kvalitet og kvalitetssikring.

Standarder og lovgivning
Det er viktig for forbrukerne å forholde seg til standarder siden de på mange områder erstatter en del av lovverket. Det å følge en standard, kan være en måte å tilfredsstille kravene som stilles i lover og forskrifter på.

Som forbrukere er vi opptatt av standarder som sikrer

  • Helse
  • Miljø/inneklima
  • Sikkerhet
  • Brukervennlighet, informasjon
  • Kvalitet og holdbarhet
  • Funksjonalitet og vedlikeholdsmuligheter
  • Tilgjengelighet for alle (universell utforming)
  • Valgfrihet
  • Samspill mellom ulike produkter som skal fungere sammen (eksempelvis innenfor IT) og mellom produkter og tilbehør (eksempelvis støvsuger og støvsugeposer)
  • Likhet og rettferdighet

Lover og forskrifter viser til Norsk Standard på flere områder, spesielt innenfor byggområdet og innenfor landbrukssektoren.

På europeisk plan er det tilsvarende. I henhold til ”Den nye metode” som ble vedtatt i 1985, fastsettes grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet for produkter i rammedirektivene fra EU/EFTA. Europeiske standarder utarbeides på basis av mandater fra EU/EFTA. Standardene skal inneholde krav til alle tekniske egenskaper som er nødvendige for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivene. Europeiske standarder blir derved et viktig supplement til felles europeisk lovgivning.

Overført til Norge skal kravene i direktivene innarbeides i relevante nasjonale lover og forskrifter. Dette som en del av forpliktelsen i EØS-avtalen. Når den europeiske standarden er ferdig, utgis den som en Norsk Standard.

Kontaktpersoner

Merete H. Murvold
Prosjektleder
67 83 86 60 / mmu@standard.no

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
67 83 86 26 / hth@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS 3940:2012

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Areal- og volumberegninger av bygninger

SpråkNorskUtgave: 4 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

SpråkNorskUtgave: 3 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 8435:2011

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter