Utsnitt fra infografikk

Forbrukere og standardisering

Mange standarder vil på en eller annen måte ha betydning for oss forbrukere. Vi har utarbeidet en infografikk som sier litt om hvordan standarder og standardisering er knyttet til de fundamentale forbrukerrettighetene.

De åtte forbrukerrettighetene er:

  1. Rett til å få varer og tjenester av tilfredsstillende kvalitet
  2. Rett til sikkerhet
  3. Rett til å kunne ta informerte valg
  4. Rett til å velge
  5. Rett til å bli hørt
  6. Rett til å klage
  7. Rett til forbrukerinformasjon
  8. Rett til et sunt miljø

Nedenfor kan du finne hele infografikken. Den er det også mulig å laste ned.

Har du spørsmål angående forbrukere og standardisering, kan du ta kontakt med prosjektleder Hege Thorkildsen i Standard Norge.

Infografikk om forbrukere og standardisering

 

Sist oppdatert: 2017-02-10