Guider

For at standardene som utarbeides nasjonalt og internasjonalt skal bli gode og få aksept blant brukerne og i samfunnet, er det viktig at forbruker- og miljøinteressene blir ivaretatt underveis i prosessen fram mot en standard. CEN og ISO har utarbeidet en rekke veiledninger (guider) innenfor området for å hjelpe komiteer i deres arbeid.

Guidene kan også være nyttig for andre for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av spesifikasjoner eller læringsmateriell. Alle deltakere i standardiseringsarbeid får gratis tilgang til veiledningene. Ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge. For mer info om guider se CEN BOSS. (Det er et nettbasert informasjonsverktøy knyttet til standardisering. Der er det et eget oppslag for referansemateriell.)

Aktuelle guider
Nedenfor er en oversikt over aktuelle guider på forbruker- og miljøområdet. En kort presentasjon av innholdet i de ulike veiledningene og hvem de er tenkt for (brukergruppe), kan du lese mer om ved å klikke på lenken i "nummer"-kollonnen.

Oversikten er oppdatert per oktober 2008.

Tema

Nummer

Tittel

Bruksanvisninger

ISO/IEC Guide 37

Instructions for use of products of consumer interest

Bærekraft

ISO Guide 82

Retningslinjer for å håndtere spørsmål om bærekraft i standarder

Emballasje

ISO/IEC Guide 41

Packaging – Recommendations for addressing consumer needs

Forbrukerinteresser generelt

CEN/CENELEC Guide 2

Consumer interests and the preparation of standards

Miljø 1)

ISO Guide 64/
CEN Guide 4

Guide for the inclusion of environmental aspects in standards

Miljø

CEN Guide m/sjekkliste
(på www.cen.eu)

Guidance – Considerations of environmental aspects in standards

MIljø

CEN environmental helpdesk (nettbasert)

 

Produktinformasjon

CEN GUIDE 11

Product information for consumers - Guidelines for standards developers

Produktinformasjon

ISO/IEC Guide 14

Product information for consumers

Prøving av forbrukerprodukter

ISO/IEC Guide 46

Comparative testing of consumer products and related services – General principles

Sikkerhet

CEN Guide 12

Child safety – Guidelines for its inclusion in standards

Sikkerhet

ISO/IEC Guide 50

Child safety and standard - General principles

Sikkerhet

CENELEC Guide 29

Temperatures of hot surfaces likely to be touched

Sikkerhet

ISO/IEC Guide 51

Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards

Symboler/skilt

ISO/IEC Guide 74

Graphical symbols – Technical Guidelines for the consideration of consumer needs

Tjenestestandarder

SN-ISO/IEC Guide 76

Utarbeidelse av standarder for tjenester - Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål

Universell utforming

SN-ISO/IEC Guide 71
(tilsvarer CEN/ CENELEC Guide 6)

Retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder

1) IEC har også utarbeidet veiledninger (eksempelvis IEC Guide 109 Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical product standards). Se også miljødatabase på www.cenelec.org.

Sist oppdatert: 2019-09-04