Bruksanvisninger for forbrukerprodukter, ISO/IEC Guide 37

For hvem:
 • De som utarbeider bruksanvisninger
 • Designere av produkter
 • Forretninger
 • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som lager standarder for
  forbrukerprodukter

Veiledningen er utarbeidet av ISO/COPOLCO og utgitt i 1995 av ISO/IEC (under revisjon 2006). Bruksanvisninger kan plasseres på selve produktet, på emballasjen eller som et tillegg til produktet. Denne veiledningen gir råd om hva en bruksanvisning bør inneholde, sett fra brukernes side. I tillegg angir den krav som produktstandardene bør inneholde vedrørende bruksanvisning. Den gir anbefalinger med hensyn på:

 • Skriftstørrelse
 • Kontrast
 • Bruk av farger
 • Språk/formulering
 • Bruk av illustrasjoner
 • Symboler
 • Tabeller
 • Flytskjema
 • Advarselsmerking

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2008-10-15