Emballasje, ISO/IEC Guide 41

For hvem:

 • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider/reviderer standarder
  for forbruker-produkter eller forbrukertjenester
 • Produktdesignere
 • Forretninger
 • De som arbeider med emballasje
 • De som arbeider med gjenvinning

Veiledningen er utarbeidet av ISO/COPOLCO. Den gir veiledning ved valg av egnet emballasje for beskyttelse av en vare ved salgstidspunktet. Formålet med veiledningen er å:

 • unngå unødvendig emballasje som medfører økt pris for varen
 • redusere mengden emballasje
 • sikre at varen når forbrukerne i god stand
 • beskytte forbrukerne mot skadelige stoffer fra emballasjen
 • gi mulighet for at forbrukerne kan lagre varen på en egnet måte
 • gi mulighet for at forbrukerne kan beholde/gjenbruke emballasjen slik at
  miljøbelastningen reduseres

Veiledningen gir anbefalinger med hensyn til valg av miljøvennlig og sikker emballasje både ved lagring, bruk og som avfall. Videre om valg av egnet emballasje avhengig av tiltenkt bruk.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28