Forbrukerinteresser generelt, CEN/CENELEC Guide 2

For hvem:

  • Nasjonale standardiseringsorganisasjoner
  • Prosjektledere i Standard Norge

Veiledningen er utarbeidet av CEN og CENELEC og er på 2 sider. Den gir råd og anbefalinger overfor de nasjonale medlemslandene for hvordan de kan sikre og øke forbrukerdeltakelsen i standardiseringsprosessen.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28