Miljø, CEN Environmental Helpdesk

CEN har opprettet en helpdesk hvor standardiseringskomiteer og arbeidsgrupper kan søke hjelp i arbeidet med miljøvurdering knyttet til en standard. Se CENs hjemmeside.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28