Miljø, CEN veiledning (på nettet) for vurdering av miljøaspekter i standarder

Alle produkter påvirker miljøet på en eller annen måte enten ved produksjon, levering, bruk eller som avtall. EU-kommisjonen mener at standarder er et viktig virkemiddel for å oppnå miljøvennlige produkter og tjenester. CEN har vedtatt (Resolusjon CA 3/1998) at standardene som utarbeides skal belaste miljøet i minst mulig grad og har pålagt standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper et ansvar for

  • tidlig i prosessen å identifisere og vurdere miljøaspekter knyttet til standardene
  • å vurdere hvordan standardene kan bidra til redusert miljøbelastning
  • å inkludere et tillegg i standardene som dokumenterer og beskriver dette

For å støtte dette arbeidet har CEN utarbeidet en veileding som inkluderer bruk av ISO Guide 64/CEN Guide 4 og en sjekkliste. Se CENs hjemmeside for mer informasjon.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28