Miljø, ISO Guide 64/CEN Guide 4

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider/reviderer standarder for produkter.

Veiledningen er utarbeidet av ISO og viser hvordan man kan inkludere miljøhensyn i produktstandarder. Ny versjon av veiledningen ble utgitt i 2008. Formålet med veiledningen er å

  • rette oppmerksomheten mot hvordan krav i standarder kan påvirke miljøet i positiv eller negativ retning
  • vise sammenhengen mellom produktstandarder og miljøet
  • bidra til å unngå krav i produktstandarder som kan føre til skadelig miljøpåvirkninger
  • vise at det å ta miljøhensyn i produktstandarder er en kompleks prosess hvor konkurrerende prioriteringer må balanseres
  • anbefale bruken av livsløpsanalyse og anerkjente vitenskapelige metoder ved innarbeiding av miljøhensyn i standarder.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28