Produktinformasjon, CEN Guide 11

For hvem:

 • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider/reviderer standarder
  for forbrukerprodukter hvor det eksempelvis kan stilles krav til
  produktinformasjon
 • De som utarbeider produktinformasjon
 • For standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider standarder for
  produkter ment for profesjonelle men som også kan brukes av private
  (eksempelvis verktøy, maskiner, hageredskaper)

Veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe i CEN (CEN/BT WG 124 Safety of consumer and children – Product information) etter et mandat fra EU til CEN, CENELEC og ETSI. Formålet er å gi veiledning om hva som er essensielt når det gjelder informasjon på forbrukerprodukter, særlig med hensyn til sikker bruk av et produkt.

Veiledningen kan brukes når

 • et produkt ikke er dekket av en standard
 • produktstandarden ikke inneholder krav til produktinformasjon
 • man søker fordypning i emnet produktinformasjon

Produktinformasjon består av

 1. kjøpsinformasjon (enhver informasjon som medfører mulighet for valg før ett kjøp)
 2. bruksanvisning og
 3. informasjon etter salg (eksempelvis informasjon om oppdateringer, tilbaketrekking og vedlikehold)

Veiledningen inneholder krav til hver av disse, hva de bør inneholde og hvordan det bør presenteres. Det er særlig vekt på informasjon om sikkerhet og sikker bruk/advarselsmerking.

Veiledningen viser til andre veiledninger og standarder uten at disse er normative, eksempelvis Guide 14 (kjøpsinformasjon), Guide 51 (risikovurdering), Guide 71 (universell utforming) og NS-EN 62079 (bruksanvisninger).

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28