Produktinformasjon, ISO/IEC Guide 14

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider/reviderer standarder
    for forbruker-produkter eller forbrukertjenester
  • Produktdesignere
  • Forretninger
  • De som utarbeider kjøpsinformasjon
  • Tilsynsmyndigheter/forbrukerombud

Veiledningen er utarbeidet av ISO/COPOLCO. Formålet er å gi anbefalinger/råd om hvilken informasjon en forbruker krever og forventer knyttet til et produkt eller en tjeneste. Målet med veiledningen har også vært å heve kvaliteten av den informasjon som gis.

Veiledningen tilkjennegir betydningen av nok og riktig produktinformasjon slik at forbrukerne kan gjøre reelle valg i en kjøpssituasjon. Den angir prinsipper for hvordan informasjon skal skrives/gis (språk, terminologi, bruk av bilder, symboler, skrift) og hva den skal inneholde (blant annet referanse til kjøpsloven).

Kjøpsinformasjon må skilles fra markedsføring og bør videre være på det språket hvor varen eller tjenesten skal selges.

Veiledningen inneholder en ”minimumsliste” for kjøpsinformasjon.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28