Prøving av forbrukerprodukter, ISO/IEC Guide 46

For hvem:

  • Firma/organisasjoner som arbeider med prøving av varer og tjenester for forbrukermarkedet

Formålet med veiledningen er å få fram gode/egnede prøvningsresultater og egnet/god informasjon som bidrar til at forbrukerne kan ta et reelt valg ved sammenligning av produkter eller tjenester. Veiledningen angir generelle prinsipper for sammenligningsprøving. Ved prøving anbefales at alle egenskaper interessante for forbrukerne tas med, som for eksempel sikkerhet, bestandighet, ytelse, energiforbruk, miljøpåvirkning, kostnader i bruk, vedlikehold.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28