Sikkerhet, CEN Guide 12

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper i CEN som arbeider med standarder
    for produkter, tjenester og konstruksjoner ment for forbrukere

CEN er forpliktet av EU etter et mandat 293 å peke på forhold som angår barnesikkerhet ved utarbeidelse av spesifikke standarder for produkter, tjenester og konstruksjoner. Med barn menes i denne sammenheng personer opp til 14 år. Denne veiledningen er en hjelp til arbeidsgrupper i forbindelse med dette arbeidet. Formålet med veiledningen er sikre løsninger. Den er tenkt brukt sammen med ISO/IEC Guide 50 og 51.

Veiledningen omfatter eksisterende eller nye standarder for produkter/tjenester /konstruksjoner som:

  • kan representere en fare for barn (og ikke voksne)
  • kan representere en større risiko for barn enn voksne
  • krever tilleggsbeskyttelse for barn

Dette er en generell standard, og overlapper til dels direktiver/mandater som gjelder for typiske barneprodukter som leker, barneartikler etc. I de tilfellene vil produktspesifikke retningslinjer være mer relevante enn denne veiledningen.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28