Sikkerhet, CENELEC Guide 29 Temperatur for varme overflater som kan berøres

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer i forbindelse med krav til produkters overflatetemperatur
  • Produsenter i forbindelse med risikovurdering av et produkt og i de tilfeller der det ikke eksisterer en produktstandard

Veiledningen angir krav til overflatetemperaturer med hensyn til risiko for å brenne seg ved utilsiktet berøring. Den beskriver en framgangsmåte for risikovurdering. Veiledningen inneholder tabeller med armhøyder (hvor langt en voksen eller et barn kan rekke) og berøringstider avhengig av alder før refleksen slår inn samt grensekurver for brenn-temperatur avhengig av materiale og berøringstid.

Veiledningen gjelder for alle tilgjengelige overflater til elektriske produkter unntatt varmeovner, håndtak og knotter/tastatur.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28