Sikkerhet, ISO/IEC Guide 50 Barnesikkerhet

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider/reviderer standarder
  • Designere
  • Arkitekter
  • Forretninger
  • Tjenesteytere
  • Myndigheter

Veiledningen er utarbeidet av ISO og IEC. Den omfatter sikkerhetsaspekter knyttet til barn og er tenkt brukt sammen med ISO/IEC Guide 51 (sikkerhetsaspekter generelt) og ISO/IEC Guide 71 (barn med spesielle behov eller funksjonshemninger). Formålet med veiledningen er å redusere risiko for skade hos barn i forbindelse med produkter, tjenester og prosesser som de kan komme i kontakt med.

Veiledningen inneholder 3 hoveddeler:

  1. Barnesikkerhet generelt, prinsipper for å vurdere farer (risikovurdering)
  2. Utviklingstrekk til barn som påvirker risiko for skade eksempelvis størrelser, motorisk utvikling, fysisk og kognitiv utvikling (forståelse, oppfattelse etc.)
  3. Mulige farer knyttet til produkter, tjenester, prosesser

Farer er delt i mekaniske (hjørner, høyder, støy mm), termiske (antennelse, brannegenskaper, varme/kulde), kjemiske (inntak gass, allergi), elektriske, stråling (lys, radioaktiv stråling), biologiske (bakterier og virus) og eksplosive farer.

Veiledningen inneholder videre tiltak for å unngå farer.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28