Sikkerhet, ISO/IEC Guide 51 Sikkerhetsaspekter

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider/reviderer standarder
  • De som arbeider med sikkerhet/risikovurdering

Guide 51 gir veiledning om hvordan man kan inkludere sikkerhetsaspekter i standarder for produkter, tjenester og prosesser når det gjelder risiko for skade på:

  • personer
  • materiell
  • miljø

Veiledningen er utarbeidet av ISO og IEC og beskriver en metode for risikovurdering. Den definerer en del begreper innenfor sikkerhet/risiko. (norsk oversettelse av definisjonene fins i NS-ISO/IEC Guide 73, tillegg A). Guide 51 gir videre anbefalinger med hensyn til advarselsmerking på produktet, emballasjen eller i bruksanvisningen.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28