Symboler og skilt, ISO/IEC Guide 74

For hvem:

  • Alle som utvikler symboler ment for å kommunisere med forbrukere
  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper
  • Designere av skilt og symboler
  • Produsenter av forbrukerprodukter

Veiledningen er utarbeidet i 2004 av ISO/COPOLCO i samarbeid med ISO/TC 145 Grafiske symboler. For å unngå forvirring blant forbrukerne, særlig på grunn av økt reiseaktivitet, økt mobilitet og flytting av personer, global handel etc. er det viktig å standardisere bruk av symboler verden over.

Veiledningen angir en prosedyre ved utvikling av grafiske symboler for:

  • Offentlig informasjon
  • Sikkerhetsskilt
  • Produktsikkerhetsmerker
  • Utstyr
  • Produkter

Unntaket er veiskilt og symboler for teknisk dokumentasjon. Veiledningen viser videre til relevante standarder for ulike skilt/symboler, design og krav.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28