Tjenester, ISO/IEC Guide 76

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider standarder for forbrukertjenester
  • Tjenestetilbydere
  • De som driver opplæring

Veiledning viser hvordan man kan inkludere forbrukerspørsmål i tjenestestandarder. Bakgrunnen for arbeidet har vært det økende antall standarder for tjenester som er under utarbeidelse og for å sikre at også forbrukeraspekter som kvalitet, sikkerhet, miljø, tilgjengelighet for alle, leveringsbetingelser, kompetanse og klagebehandling blir ivaretatt.

ISO/IEC Guide 76 er utarbeidet av ISOs forbrukerpolitiske komité COPOLCO.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28