Universell utforming, ISO/IEC Guide 71

For hvem:

  • Standardiseringskomiteer/arbeidsgrupper som utarbeider standarder for produkter, tjenester, arbeidsplasser bygg, miljø etc.
  • Produsenter
  • Designere
  • Tjenesteytere
  • Utdanningspersonell
  • Myndigheter i forbindelse med lov/forskriftsarbeid

Veiledningen er utarbeidet av ISO/COPOLCO og adoptert av CEN/CENELEC som Guide 6 etter et mandat fra EU til CEN. Veiledningen identifiserer områder som det skal tas hensyn til ved utforming av produkter, tjenester, bygg/miljø, arbeidsplasser etc. slik at ikke standardene begrenser utformingen. Den gir veiledning om hvordan man kan ta hensyn til behovene til eldre og funksjonshemmede tidlig i en designfase slik at utformingen blir universell, det vil si tilgjengelig og brukervennlig for alle.

Målet med veiledningen er å:

  • informere, øke forståelsen og heve bevisstheten om hvordan menneskers evner påvirker brukervennligheten av varer, tjenester og miljøer
  • peke på forhold mellom krav i standarder og tilgjengeligheten og brukervennligheten til varer og tjenester
  • øke bevisstheten om fordelene ved å innføre prinsipper om tilgjengelig utforming for å nå ut til et større marked

Veiledningen inneholder en rekke litteraturhenvisninger til temaet universell utforming.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28