Bærekraft, ISO Guide 82

For hvem:
Individ eller gruppe som deltar i standardiseringsarbeidet. For eksempel:

 • Prosjektledere
 • Komitéledere
 • Tilretteleggere
 •  Sekretariater

ISO Guide 82 Retningslinjer for å håndtere spørsmål om bærekraft i standarder, er utarbeidet av ISO Technical Management Board Sustainability Guide Drafting Group.

Hva handler den om:

 • Hva er bærekraft
 • Hvilke prinsipper og temaer er relevante temaer om bærekraft
 • Hvordan behandle spørsmål om bærekraft
 • Hvordan ta hensyn til bærekraft i standarder
 • Ulike metoder for å tilnærme seg problemstillingen
 • Temaer å tenke igjennom før man starter et komitearbeid
 • Ansvar

Hvorfor:
Guide 82 skal sørge for at oppmerksomheten rettes mot bærekraft, bidra til systematisk tilnærming og sikre at det er overenstemmelse mellom ulike standarder innenfor dette området. Fokus blir å bestemme hvilke temaer om bærekraft som er relevante og vesentlige – for deretter å integrere disse bestemmelsene i den aktuelle standarden.

Tilbake til oversikten.

Sist oppdatert: 2014-05-28