Internasjonale organisasjoner

Internasjonale organisasjoner som arbeider for og med forbrukerstandardisering:

ISO COPOLCO
ISO har en egen forbrukerpolitisk komité, COPOLCO, hvor Standard Norge er medlem. ISO COPOLCO har arbeidsprogram og årlige møter og bidrar til utarbeidelse av egne forbrukerrettede standarder/standardprodukter i tillegg til at de gir innspill/uttalelser. Sekretariatet for ISO COPOLCO er hos ISO i Geneve og komiteen ledes av Ms. Norma McCormick fra Canada (fra 2010).

Mer informasjon om ISO COPOLCO finnes på ISOs hjemmeside eller direkte på COPOLCO.

ANEC
European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization (ANEC) er en europeisk sammenslutning som koordinerer forbrukerinteressene innenfor standardisering.

Organisasjonen ble etablert i 1995 for å gi forbrukere en mulighet til å kunne være med og påvirke prosessene med teknisk standardisering. ANEC representerer forbrukere fra alle EU- og EFTA-land. Forbrukerrådet er medlem av ANEC og er for tiden representert i styret i ANEC.

ANEC utarbeider nyhetsbrev, se hjemmesiden www.anec.org.

Logo ANEC

 

CI
Consumers International (CI) er en paraplyorganisasjon for 250 forbrukergrupper og -organisasjoner i 115 land. CI jobber for et mer rettferdig samfunn ved å forsvare alle forbrukeres rettigheter. CI påvirker organisasjoner som Verdens Helseorganisasjon, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og Verdens handelsorganisasjon til å ivareta forbrukernes interesser i hele verden.

CI arbeider også for og deltar i standardiseringsarbeid innenfor prioriterte områder. CI er liaison til ISO/COPOLCO og deltar i styret og på Årsmøtet.

Mer informasjon om CI kan du lese på www.consumerinternational.org.

Logo Comsumers International

Sist oppdatert: 2014-01-26