Jenter som leker i et huskestativ
Når barn leker er det viktig å ivareta sikkerheten.

Lekeplassutstyr

Formålet med standarder for lekeplassutstyr er å sikre riktig/passende sikkerhetsnivå ved lek i, på, ved eller rundt utstyret. Samtidig skal de fremme aktiviteter og tiltak/attraksjoner som er kjent for å være bra for barn fordi de gir verdifull erfaring som vil gjøre de i stand til å mestre situasjoner utenfor lekeplassen.

Standardene spesifisere sikkerhetskrav for offentlig tilgjengelige lekeplassutstyr og underlag, med tilleggskrav til forskjellig type utstyr. Standardene dekker lekeplassutstyr for alle barn, men med utgangspunkt i at små barn og barn med ulike ferdigheter trenger veiledning og tilsyn.

Standardene er beregnet på produsenter, importører og leverandører av lekeplassutstyr og eiere av lekeplasser med utstyr og tilsynsmyndigheter. De er også aktuelle for planleggere, entreprenører, vaktmestere og de som gjør vedlikehold. I tillegg vil standardene være aktuelle for mange andre, for eksempel skole, barnehager og andre innkjøpere og beslutningstakere.

Serie av standarder
Standardene for sikkerhet ved lekeplassutstyr består av en rekke standarder. Se oversikt nedenfor. Standardene er utarbeidet av den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 136/SC1 Playground equipment. CEN har en overgangsordning i forhold til de gamle utgavene. Dette betyr at de gamle utgavene trekkes tilbake mai 2009.

Hva er nytt!
I utgavene gjeldende fra 2008 er det gjort en del endringer i strukturen, flere figurer er endret eller det er nye figurer. Det er enkelte endringer i de normative referansene og angående terminologi. Det er gitt flere krav til informasjon, og annex D (normativt) angående testmetode for fastklemming er både utvidet og omarbeidet. Det er også noe endrede krav til snortesten. Kravene til støtdempende fallunderlag er tatt inn i den generelle delen (del 1 av NS-EN 1176), mens NS - EN 1177 angir testmetoden. I tillegg er det to helt nye standarder i serien, delene 10 og 11.

Produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Sikkerheten ved lekeplassutstyr er omfattet av Lov om produktkontroll og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Standarden er et nyttig hjelpemiddel for å oppfylle forskriftens krav.

Både Direktoratet for samfunnsikkerhet og bedredskap (DSB) og Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet etter produktkontrolloven. DSB for produkters brennbarhet, mekaniske-, fysiske- og termiske egenskaper, mens Miljødirektoratet for kjemiske- og støyende egenskaper ved produkter.

Spørsmål om produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr kan rettes til henholdvis Direktoratet for samfunnsikkerhet og bedredskap og Miljødirektoratet.

Kontaktperson

Christian Holthe
Fung. markedsdirektør
67 83 86 31 / cho@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 1 103,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 2: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 3: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for rutsjebaner

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 4: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Lekeplassutsyr og underlag - Del 5: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 6: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 10: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for fullstendig innelukket lekeutstyr

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 425,00 (eks. mva)

Lekeplassutstyr og underlag - Del 11: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for tredimensjonale klatrenett

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS-EN 1177:2008

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Støtdempende lekeplassunderlag - Bestemmelse av kritisk fallhøyde

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter