En eldre person ser på et lesebrett
Foto: iStock Photo

Velferdsteknologi

Kommuner og helseinstitusjoner vil i tiden framover ha betydelige behov for å oppgradere eldre tekniske løsninger innenfor velferdsteknologi, for å møte et stadig økende antall eldres krav til sikkerhet og velferd. Det er i dag en utfordring at det er ulike krav fra kommunene til de tekniske løsningene som skal brukes. Standardisering vil bidra til felles, nasjonale krav og bedre samordning. Prosessen med standardisering vil bidra til større innovasjon knyttet til fremtidige krav, der flere eldre vil bo i egen bolig lenger enn tidligere, ved siden av behovet for gode felles løsninger i offentlige fellesboliger.

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep innenfor helsesektoren og defineres gjerne som tekniske løsninger som skal bidra til at brukere og pårørende føler seg trygge, både i eget hjem og på institusjon.

Bedre livskvalitet

Det er videre et mål at tekniske løsninger skal bidra til økt selvhjulpenhet, sikre medbestemmelse og bedre livskvalitet. Velferdsteknologi kan være enkeltprodukter som brukeren selv håndterer (uten bistand) eller mer komplekse løsninger med automatiske alarmfunksjoner. Når en hendelse inntreffer (aktivert av bruker eller sensorer), videresendes dette til alarmsentralen, som videresender til riktig nødsentral.  

Optimal kommunikasjon

Digital kommunikasjon mellom bolig og ulike alarmtjenester, hjemmetjeneste, spesialisthelsetjeneste og private initiativ, har behov for en felles plattform og infrastruktur som sikrer innbyggerne kommunikasjonsløsninger på tvers av tjenesteområder og regioner. Innenfor områdene tele-helse og tiltak som innebærer overvåkning og innsamling av medisinske data, er teknologiutviklingen godt i gang blant kommersielle aktører og forskningsmiljøer. Standardisering er viktig ved innføring av ny velferdsteknologi. Det er viktig med en felles standard for å sikre optimal kommunikasjon mellom de ulike tekniske innretningene som benyttes.

Arbeidet med standardisering på området velferdsteknologi krever samordning og iverksettelse av nye standardiseringsprosjekter ved siden av informasjonsspredning om de eksisterende. På Standard Norges område er sentrale aktiviteter å kartlegge eksisterende relevante standarder og identifisere hvor slike mangler, drive eller opprette standardiseringskomiteer for å utvikle norske standarder i tillegg til å delta i, eller følge internasjonalt standardiseringsarbeid.

Standardiseringskomiteer på velferdsteknologi

Standard Norge har en standardiseringskomite for tekniske hjelpemidler. Komiteen skal ha i mandat å utvikle normgivende dokumenter på området tekniske hjelpemidler, ved siden av å følge det europeiske og internasjonale standardiseringsarbeidet på området og komme med norske innspill til dette. Les mer om komiteen for tekniske hjelpemidler SN/K 106

Standard Norge er i ferd med å opprette en standardiseringskomite for tekniske innretninger innenfor velferdsteknologi som vil omfatte trygghetsalarmer, fjernkontroll av multimedia-utstyr, sensorteknologi, robotteknologi, systemarkitektur, smarthusteknologi, sporingssystemer, internett osv.

Planen er også å etablere en standardiseringskomité for tjenesteinnovasjon på området velferdsteknologi og omsorgstjenester, herunder helseoppfølging, påminnelser, ernæring, sikkerhets- og trygghetstjenester, hjelp utendørs osv. Eksempler på prosjektområder er trygghet og sikkerhet, kompensasjons- og velværeteknologi, sosial kontakt og behandling og pleie.

Kontaktpersoner

Heidi Eidskrem
Leder markeds- og forretningsutvikling
922 49 048 / hei@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Kåre Hagen

Utvalgte standarder

NS-EN 12251:2004

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Sikker identifisering av brukere i helsesektoren - Sikkerhet ved autentisering med passord

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-11-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11030:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14484:2003

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Internasjonal overføring av personlig helseinformasjon som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse - Overordnet sikkerhetspolicy

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14485:2003

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Helseinformatikk - Veiledning i behandling av personlig helseinformasjon i internasjonale anvendelser som omfattes av EU-direktivet for databeskyttelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Omsorgsboliger - Krav til tjenester som gis til eldre mennesker i omsorgsboliger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Utarbeidelse av standarder for tjenester — Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-01-16) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang