Geografiske informasjonssystemer

Geografiske tjenester er viktig for infrastrukturen vår. Standardene er nødvendig for å laste opp data og inngår i den europeiske infrastrukturen, som ivaretas gjennom INSPIRE-direktivet i EU.

Standardisering er en integrert del i "Lov om infrastruktur for geografiske informasjon" (Geodataloven), som ble iverksatt høsten 2010. Standardene danner fundamentet i nettjenestene, for dokumentasjon om data og tjenester, og sikrer kvalitet på tjenestene. Standardene er derfor også viktig for alle parter i Norge Digitalt, som er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å framskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Norsk kompetanse viktig internasjonalt

Norge har en tradisjon og forhistorie med å utvikle standarder på nasjonalt nivå. Vi har vært opptatt av å flytte vår kompetanse til det internasjonale nivået, og få videreføre og videreutvikle denne erfaringen i det europeiske og internasjonale arbeidet.

Sekretariatet for ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics var fram til utgangen av 2016 lagt til Standard Norge, men fra 2017 er det overtatt av vår svenske søsterorganisasjon SIS.

Nasjonalt er standardiseringsarbeidet knyttet til den norske standardiseringskomiteen SN/K 176 – Geografiske informasjonssystemer som følger arbeidet som skjer i ISO/TC 211.

Kontaktperson

Bjørn Brunstad
Prosjektleder
934 41 502 / bbr@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Intervju med internasjonale eksperter om geografiske informasjonssystemer

Standard Norge var i juni vertskap for møtet i den internasjonal standardiseringskomiteen for geografiske informasjonssystemer (GIS) ISO/TC 211. Under møtet, som ble holdt i Tromsø ble flere av ekspertene som deltok intervjuet om betydningen av GIS.

Utvalgte standarder

NOK 2 274,00 (eks. mva)

Geografisk informasjon - WFS (Web Feature Service) (ISO 19142:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Geografisk informasjon - Flerfaglige ordlister (ISO 19146:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang